Actueel

16e Rotterdam Lezing | donderdag 7 juni 2018|
Armoede uitgesloten | Prof. dr. Derk Loorback

Tijdens deze jaarlijkse lezing buigt een topwetenschapper van de Erasmus Universiteit zich over een Rotterdams vraagstuk. In deze 16e Rotterdam Lezing staat armoede centraal.

Lees meer

Erasmus Universiteit en Feyenoord gaan samenwerking aan #FEYEUR
Rotterdam, 14 maart 2018 - De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Feyenoord hebben woensdag 14 maart een vierjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Binnen deze samenwerking gaan masterstudenten van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) onderzoek doen naar het effect van Feyenoord op de samenleving.
Lees meer

Comenius Leadership Fellowship voor Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL)
Het “Rotterdam Arts and Sciences Lab” (RASL) heeft een Comenius Leadership Fellowship 2018 toegekend gekregen. Studenten en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning Akademie en Codarts werken er samen aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek op het snijvlak van wetenschap en beeldende en podiumkunsten. Het onderwijsvernieuwingsproject ‘RASL Compositions: Collaboration, Commitment and Creativity’ kreeg van de beoordelingscommissie het predicaat ‘zeer goed’.
Lees meer

Gevolgen gentrification in Rotterdam
Uit twee onderzoeken in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de Gemeente Rotterdam blijkt dat het aandeel “sterke schouders” en “kansrijke gezinnen” onder de wijkbewoners in “kansrijke wijken” sneller is gestegen dan gemiddeld in de stad. De wijken zijn op verschillende punten verbeterd en de komst van nieuwe kansrijke bewoners wordt veelal als positief ervaren. De in het Rotterdams beleid verankerde gedachte dat de nieuwkomers meer “organisatiekracht” in de wijk brengen, komt in de praktijk nog niet uit de verf. De intentie en bereidheid om zich in te zetten voor de buurt is er bij de nieuwe bewoners vaak wel, echter in de praktijk is dit (nog) nauwelijks het geval. Buurtactiviteiten worden vooral gedragen door oorspronkelijke bewoners, en (nog) niet door nieuwkomers.
Lees meerRotterdam Desk

De Rotterdam Desk is het platform geïnitieerd door de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam, waarbij wetenschappelijk onderzoek in en rond Rotterdam zichtbaar wordt. Het is voor de ESSB tevens een bijdrage aan de valorisatie van wetenschap.

De Rotterdam Desk zorgt ervoor dat de gemeentelijke diensten en andere organisaties in Rotterdam de weg naar de faculteit beter kunnen vinden. Aan de hand van thema's zijn afgesloten, toekomstige en lopende onderzoeken van de afgelopen jaren kort beschreven en in de database geplaatst.

Het uiteindelijke doel is een betere samenwerking te bewerkstelligen tussen de gemeente Rotterdam en de ESSB. Inzicht en uitwisseling van kennis is daarbij een belangrijk middel.