ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Onderzoek naar de relatie tussen onderwijspositie, gezinssituatie en criminaliteit van Antillianen in Rotterdam

Als vervolg op eerder onderzoek naar criminaliteit van Antillianen in Rotterdam wordt sinds september 2007 onderzoek gedaan naar de relatie tussen onderwijspositie, gezinssituatie en criminaliteit onder Antillianen in deze stad. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Allereerst brengen de onderzoekers via een kwantitatief georiënteerd onderzoek in kaart hoe sterk het verband is tussen onderwijskenmerken (schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, diplomabezit) en criminaliteit bij verschillende groepen in Rotterdam. Een tweede doelstelling is om door middel van kwalitatief onderzoek dieper in te gaan op de oorzaken van de slechte onderwijspositie (zoals relatief vaak voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim) van Antillianen. Belangrijk is bijvoorbeeld om te achterhalen hoe de gezinsomstandigheden van jongeren eruit zien die zwak presteren, spijbelen en voortijdig uitvallen. Vooral de rol van ouders – en voor Antilliaanse gezinnen betreft het vooral alleenstaande moeders – wordt nader belicht. Belangrijk is om te achterhalen of moeders betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen, of zij in staat zijn hun kinderen te helpen, hoe zij reageren op spijbelen en wat dit alles betekent voor de (criminele) carrière van hun kinderen. Een dergelijk kwalitatief onderzoek onder Antilliaanse gezinnen is nog niet eerder uitgevoerd en kan daarom belangrijke nieuwe informatie opleveren.

Publicatie Uitvallers en Doorzetters

Projectleider: San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion)
Medewerkers: Rezai, Drs. S. (Sara), Boom, drs. J. de (Jan)
Opdrachtgevers: Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS)

Organisatie: Risbo
Begindatum: 2008
Einddatum: 2008
Status: Afgerond

Thema's: Jeugd/Jongeren, Veiligheid/Criminaliteit, Onderwijs
Trefwoorden: Criminaliteit jeugd Vroegtijdig-schoolverlaten Opleiding Verzuim Gezin Antilliaans