ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

UniteEurope; de rol van ICT-gereedschap bij E-Governance van integratie van immigranten

UniteEurope is gericht op het geven van een stem aan de belangrijkste actoren van integratie - immigranten en leden van de ontvangende samenlevingen -  door het analyseren van openbaar 'Social Media'-inhoud gegenereerd door burgers. Deze bottom-up benadering kunnen stedelijke integratie problemen onthullen zoals ze daadwerkelijk ervaren worden door de betrokkenen. Daarbij is het UniteEurope-tool bedoeld om de lokale beleidsmakers te helpen bij het identificeren van problematiek, net als positieve ontwikkelingen, maar ook om effectieve, efficiënte en duurzame integratiemaatregelen en beleid te initiëren. Een uitgebreide diepgaande analyse van de stedelijke administratie en integratieproblemen en-maatregelen, voornamelijk verzameld door kwalitatieve methoden van sociaal onderzoek, zou moeten dienen als basis voor de ontwikkeling van software. In nauwe samenwerking tussen sociale wetenschappers en IT-specialisten, zal een integratie probleem rastermodel met multi-layer logica patronen worden gebruikt voor consistente categorisering van relevante integratie gebieden (zoals onderwijs, bedrijfsleven, cultuur, etc.) in de steden. Coherente layers met meertalige semantische tags, zullen aanzienlijke bronnen en parameters vormen voor de logische kern van het gereedschap. UniteEurope ondersteunt de operationele integratie van maatregelen en strategische beleidsontwikkeling op regionaal en pan-Europees niveau. Het UniteEurope team bestaat uit experts in E-Government, Social Media en de integratie van toonaangevende universiteiten en competence centers, evenals systeemarchitecten, software ontwikkelaars, bedrijven, steden en NGO's uit Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden. Het team wordt begeleid door internationale NGO's die zich met immigratie, integratie en asiel bezig houden. Het UniteEurope project wordt gecoördineerd door INSET uit Oostenrijk. Het Erasmus Universiteit Research team is in de eerste plaats betrokken bij de sociaal-wetenschappelijke analyse van integratie vraagstukken en lokale integratie beleid waarop de ICT-hulpmiddelen voor sociale media-analyse moeten worden ontwikkeld.

Meer informatie


Medewerkers: Moody, Dr. R.F.I. (Rebecca), Dekker, dr. R. (Rianne), Scholten, Dr. P.W.A. (Peter), Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor)

Begindatum: 2011
Status: Lopend

Thema: Burgerschap
Trefwoorden: Social-media integratie integratiebeleid ICT