ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

DIAMINT: Het dialoog tussen wetenschap en de maatschappij met betrekking tot integratie van migranten in Europa

DIAMINT is een internationaal vergelijkend project dat wordt gecoördineerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. De focus ligt op de rol die de sociale wetenschappen hebben gespeeld in de vorming van de publieke begrip van de processen van integratie van immigranten. Het project analyseert hoe in de afgelopen tientallen jaren onderzoeksbeleid dialogen op deze processen zich hebben ontwikkeld tot een veel meer complexe wetenschap-maatschappelijk dialoog in verschillende Europese landen. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van de veranderende rol van de wetenschap in een samenleving die zich ook in transformatie bevindt. In het wetenschappelijk-maatschappelijke dialoog van vandaag de dag, lijkt de wetenschappelijke kennis niet langer alleen geaccepteerd als objectieve kennis. Burgers lijken in toenemende mate reflectief in termen van hun aanvaarding (of kritiek) van kennisclaims. Bovendien heeft de contextualiteit van kennisclaims zich steeds meer gemanifesteerd sinds wetenschappelijk-maatschappelijk dialogen zich meer hebben geopend en geïnternationaliseerd. Tot slot is er een groeiende erkenning van de onzekerheid van wetenschappelijke kennis. Het onderzoek biedt een diepgaande analyse van hoe de zojuist genoemde sociale veranderingen hebben bijgedragen tot een herconfiguratie van het wetenschappelijk-maatschappelijke dialoog over de integratie van immigranten in een aantal Europese landen (Oostenrijk, Italië, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk) en op  EU-niveau.

Meer informatie

Projectleider: Scholten, Dr. P.W.A. (Peter)
Medewerkers: Scholten, Dr. P.W.A. (Peter), Entzinger, prof.dr. H.B. (Han)

Begindatum: 2011
Status: Lopend

Thema: Burgerschap
Trefwoorden: onderzoek integratiebeleid kennis