ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

De lokale politiek van de aandacht? Nederlandse lokale regeerakkoorden in vergelijkend en historisch perspectief

 

Het onderzoek 'Local politics of attention? Dutch local coalition agreements in comparative and historical perspective' richt zich op de vraag wat lokale politiek onderscheidt van nationale politiek. Wat is er nu zo specifiek aan het beleid dat in bepaalde steden wordt gevoerd, in hoeverre kennen verschillende steden ook een specifieke beleidsbenadering, en is er nu sprake van een toenemende of juist afnemende kloof tussen nationaal en lokaal bestuur?

 

Het onderzoek brengt de verschillen in kaart tussen beleidsagendas in een aantal Nederlandse steden (Rotterdam, Amsterdam, Enschede, Arnhem, Helmond en Franeker). Hiertoe zijn in totaal 4242 coalitieakkoorden gecodeerd (25 jaar voor 6 steden), in totaal ruim 8600 coderingen, met behulp van een internationaal gestandaardiseerd codeboek (wat de komende jaren zal aansluiten bij internationaal vergelijkend onderzoek). Deze coderingen zijn vervolgens vergeleken tussen de steden en met coderingen van het nationale niveau uit eerder onderzoek.  Het onderzoek heeft gekeken naar waar de steden zich mee bezig houden, wat deze steden onderscheidt, en hoe de steden over de voorbije decennia een specifiek eigen beleidsagenda ontwikkeld hebben. Ter verklaring kijkt het onderzoek naar (1) de formele rolverdeling tussen nationaal en lokaal bestuur, (2) verschillen in lokale politieke verhoudingen en (3) verschillen in lokale economische omstandigheden en grootte van de steden. 

 

Beschrijving van het onderzoek

Projectleider: Scholten, Dr. P.W.A. (Peter)
Opdrachtgevers: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Begindatum: December 2010
Einddatum: Oktober 2011
Status: Afgerond

Thema:
Trefwoorden: lokale-politiek coalitievorming governance stad