ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Neoliberaal communitaristisch burgerschap: De huidige trends naar 'verdiend burgerschap' in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland

Wanneer West-Europese natiestaten zich aan passen aan de uitdagingen voor de natiestaat door globalisering en immigratie, is het aanpassen van burgerschaps criteria voor immigranten  een van de antwoorden op deze ontwikkelingen. Dit artikel vergelijkt de huidige veranderingen in burgerschapsbeleid van de drie West-Europese staten: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. De belangrijkste zorg van het artikel is om licht te werpen op de nieuwe ontwikkeling van een vorm van neoliberaal communitaristisch burgerschap dat meer de nadruk legt op de noodzaak om burgerschap te verdienen. Terwijl velen de verschuiving naar neoliberaal burgerschap hebben aangeduid, beoordeelt deze studie in hoeverre een dergelijke verschuiving wordt gekenmerkt door een contractuele opvatting dat burgerschap niet meer in de eerste plaats wordt gezien als een prima facie recht maar als een waardevol bezit dat verdiend moet worden en kan verloren gaan als niet goed gecultiveerd wordt. Tegelijkertijd is de bestudering van de inhoud van het burgerschapscriteria belangrijk om te zien hoe de natiestaat in deze drie landen wordt sacraliseerd door een nadruk op de nationale gemeenschap. Deze twee trends van verdiend burgerschap worden geconceptualiseerd in de studie als neoliberaal communitarisme.

Publicatie

Projectleider: Houdt, Dr. F. van (Friso)
Medewerker: Schinkel, prof.dr. W. (Willem)

Einddatum: Mei 2011
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Participatie
Trefwoorden: burgerschap neoliberaal-communitarisme