ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Anatomie van Rotterdam: Hart van Zuid

Hart van Zuid is een integrale gebiedsontwikkeling op Zuid rond Zuidplein, Zuiderpark
en Motorstraatgebied. De ambitie is eigenlijk eigenlijk het centrum op Zuid (opnieuw) te
maken. Het is een relatief jong gebied qua populatie en de populatie zelf is niet groot. De
omringende wijken zijn veelal wat minder geliefde wijken in de stad die sterk geïsoleerd zijn
en waar de bewoners niet zelden nooit de wijk uitkomen. Het probleem van het gebied is
gebrek aan identiteit. Er worden wel heel veel mensen getrokken door onder andere het
OV knooppunt en evenementen in Ahoy. Het probleem is dat die mensen alleen passanten
zijn die niet in het gebied zelf verblijven. Er moeten dus pogingen worden gedaan om die
bezoekers te trekken en zo bij te laten dragen aan het (economisch) draagvlak van het
gebied.

Het project is een fysieke ontwikkeling met o.a. de renovatie van Ahoy, maatregelen op
Zuidplein, opknappen busstation etc. Zuidplein moet meer een verblijfsgebied worden. Het
Ikazia wordt gerenoveerd, er komt een vleugel bij en een zorghotel er bij, een school, en
sportaccommodaties. Deze fysieke ontwikkeling is gekoppeld aan een sociaal programma
genaamd Hart Sociaal. Dat programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenspraak
met Pact op Zuid. De projectaansturing ligt bij Hart van Zuid, afstemming met Pact en Hart
Sociaal om de lange-termijndoelstellingen van het pact te halen. Er komt ook subsidie van
Pact bij.

Er ligt een PPS vraag over Ahoy en Zuidplein: hoe deze naar de markt te brengen? Complexe
vraag want heel veel losse eigenaren (86 eigenaren alleen al op Zuidplein) en stakeholders.
Ervaring in de organisatie en bestuur ontbreekt, markt is heel slecht. Zijn er instrumenten /
manieren om met de markt te kunnen onderhandelen? Daarnaast: een multiactoranalyse
zou handig zijn: hoe al die partijen mee te krijgen in een gezamenlijk traject, in korte tijd? En
wat zijn de valkuilen van projectmanagement en besluitvorming: lukt het dit project (en op
welke wijze dan) om de valkuilen te vermijden waar zo veel overheden in vallen. Van Rossum
wil graag een spiegel voorgehouden krijgen.

De situatie is gevoelig want de gemeente staat onder druk vanwege het museumparkgarage
debacle. Alle projecten moeten nu perfect worden uitgevoerd.

Onderzoeksvorm: intervisie, participatieve observatie; scripties studenten in verschillende
fasen.

Onderzoeksthema’s Organiseren van besluitvorming rondom Hart van Zuid zodat
verschillende particuliere partijen verbonden worden aan besluitvorming (Publiek private
samenwerking) terwijl tegelijk de verbinding gemaakt wordt met andere stakeholders in het
gebied en andere beleidsprogramma's (pact op zuid sociaal programma)

Onderzoeksvragen:
1. Hoe zit het netwerk rondom het hart van Zuid project er precies uit

a. Wat zijn de cruciale actoren en hun percepties op (problemen en oplossingen in) het
project (en welke verschillen of eventuele conflicten doen zich hier voor)
b. wat zijn de verschillende inhoudelijke beleidslijnen en programma's die met elkaar
verbonden moeten worden
c. Hoe is het project organisatorisch ingestoken en welke actoren zijn het meest intensief bij
de besluitvorming betrokken. Missen er belangrijke actoren (of zijn er belangrijke actoren
veel minder intensief bij het project betrokken). Wat kan daar aan worden gedaan?
2. Welke verschillende vormen van publiek private samenwerking zijn mogelijk en welke
voor en nadelen zouden die hebben in het geval van Hart van zuid
3. Op welke manier kan de besluitvorming rondom de publieke private samenwerking
verbonden worden met de besluitvorming over andere aspecten rondom het project hart
van Zuid
4. Op welke wijze kunnen risico's worden ingeschat en hoe kan het omgaan met deze
risico's in het proces worden ingebouwd


Medewerkers: Koppenjan, prof.dr. J.F.M. (Joop), Klijn, prof.dr. E.H. (Erik-Hans)

Einddatum: Mei 2010
Status: Afgerond

Thema: Stadsbuurten
Trefwoorden: rotterdam-zuid ontwikkeling besluitvorming risico publieke-ruimte