ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Stedelijk beleid en bestuur in Rotterdam aan het begin van de 20e eeuw

Tijdens de periode 1880-1920 was er de opkomst van een aantal geheel nieuwe praktijken, instellingen en academische oriëntaties van de bijgewerkte versies van die zijn uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de hedendaagse wereld, maar waarvan het oorspronkelijke karakter moeilijk te vatten is. Dit is gedeeltelijk te wijten aan precies het feit dat ze internationaal, praktisch evenveel theoretisch en organisatorisch-institutioneel als intellectueel waren.
 
Door het stellen van specifieke vragen kan het mogelijk zijn om bekendheid te herstellen met een periode dat in een aantal opzichten lijkt op een scharnierpunt in de creatie van het heden. Vragen als: Wat precies waren de ambities van de administratieve hervormers in de 1920/1930? Op welke manier hebben de administratieve hervormers zichzelf gezien als onderdeel van bepaalde bredere bewegingen? Hoe communiceerden zij en hoe zagen zij de relatie tussen politieke theorie, kennis van de samenleving en beleidshervorming? Zagen zij zichzelf handelend binnen en veranderend van het verloop van de sociale en politieke werkelijkheid, of in meer intellectuele tradities?

Het blijkt dat, in het geval van Rotterdamse hoogleraren als Van Poelje en zowel industriëlen en professionele bestuurders, zagen administratieve hervormingen en stedelijke ontwikkeling niet alleen als een remedie om de werkelijke beleidskwesties die verscheen voor hen, maar ook als een meer fundamentele innovatie van de maatschappelijke organisatie met een capaciteit tot handels-en politieke betrekkingen stollen.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuw multidisciplinair onderzoek, het creeeren van een samenwerking onder wetenschappers in NL en elders, en organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, maar ook om verbinding te maken van bestaande lokale organisaties zoals het Gemeentearchief en Musea.

Projectleider: Stapelbroek, Dr. K. H. (Koen)

Status: Lopend

Thema: Governance
Trefwoorden: geschiedenis multidisciplinair hervormingen governance