ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Nu verplaatsen, in de tijd van morgen

Betekenis van de factor tijd onderschat bij duurzame mobiliteit
Het realiseren van duurzaamheid en duurzame mobiliteit wordt bepaald door de vraag hoe we omgaan met de factor tijd. Dit stelt bestuurskundige prof.dr. Harry Geerlings in zijn oratie Nu verplaatsen, in de tijd van morgen die hij op 7 juni 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uitspreekt. De leerstoel Duurzame Mobiliteit, in het bijzonder de governance aspecten van prof.dr. Harry Geerlings is de vijfde hoogleraarsbenoeming binnen Erasmus Smart Port Rotterdam (ESPR).

In de oratie wordt ingaan op de betekenis van het begrip duurzaamheid en duurzame mobiliteit en de rol die de bestuurswetenschappen speelt in het doorgronden van de beleidsimplicaties om te komen tot een (meer) duurzame mobiliteit. Hij staat in het bijzonder stil bij de wijze waarop met de factor tijd wordt omgegaan, want duurzaamheid richt zich per definitie op een toekomstig ideaalbeeld. Wij moeten dus nu handelen als we in de toekomst duurzaamheid willen borgen.  Geerlings introduceert een specifieke invulling van het omgaan met tijd door het introduceren en beschrijven van zogenaamde 'weak signals'. Bij de 'weak signals' draait het om signalen die zich nu al aandienen en die een doorslaggevende betekenis kunnen hebben in de toekomst, zoals de opkomst van nieuwe regionale organisaties (veiligheidsregio's, een verkeersautoriteit, etc.), het belang van gezondheid in relatie tot verkeer, etc. Geerlings stelt in zijn oratie dat de bestuurswetenschap veel meer aandacht moeten geven aan de kansen die dat inzicht biedt.
Dit komt naar voren in twee cases die hij behandelt, te weten de besluitvorming rond de westelijke oeververbindingen bij de Nieuwe Waterweg (Blankenburgtunnel versus Oranjetunnel) en het dossier luchtkwaliteit (NOx), waar hij laat zien dat de besluitvorming vanuit het belang van duurzaamheid, niet voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld

Projectleider: Geerlings, prof.dr. H. (Harry)

Einddatum: Juni 2012
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: Blankenburgtunnel Oranjetunnel duurzame-mobiliteit duurzaamheid tijd mobiliteit