ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Rotterdam gijzelt het verleden

In zijn nieuwe essay onderzoekt Willem Schinkel, de zoektocht van de Rotterdammer naar het hart van de stad, welke de stad verloor na het bombardement in 1940. Schinkel stelt: "14 mei is een aanleiding om kritisch te kijken naar de manier waarop het geheugen van de stad de huidige omgang met stedelijke ruimte legitimeert".

Schinkel brengt naar voren dat het (collectief) geheugen selectief is en dat men binnen de herinnering van het bombardement voornamelijk het 'lege' en kapotte hart van de stad benadrukt. Dit blijkt typerend voor het Rotterdam: 'de kern van Rotterdam, het hart van de stad, is leeg, afwezig, niet te vinden of minstens niet te lokaliseren.' Dit iconische gat van Rotterdam is echter niet geheel te wijten aan het bombardement, maar komt deels voort uit de stadsplanning die volgde. Het getroffen grondgebied werd collectief onteigend en veel gebouwen die gespaard hadden kunnen blijven, werden gesloopt. De stad was hiermee klaar voor herinrichting, maar beroofd van haar geschiedenis.

Met name het bestuur van Rotterdam maakt strategisch gebruik van het selectieve geheugen om hedendaagse ingrepen in de stedelijke ruimte telkens te legitimeren.  'Rotterdam gijzelt het verleden, knuffelt het dood in een voortdurende poging de stedelijke toekomst te plannen en te controleren' stelt Schinkel . Het binnenstadsplan 2008-2030 van Rotterdam duidt op een verlangen van het bestuur naar een nieuw meer vrouwelijk en sexy imago in plaats van het harde mannelijke en maritieme imago, waarbinnen het aanpakken van zogenoemde 'probleemwijken' wordt legitimeert. De 'gentrification' die het stadsbestuur hiermee inzet heeft tot gevolg dat grote groepen minder vermogende mensen worden verplaatst en vervangen door meer de vermogenden.

Essay 'Het geheugenverlies van Rotterdam'

Projectleider: Schinkel, prof.dr. W. (Willem)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam

Einddatum: Mei 2012
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Governance
Trefwoorden: gentrificatie publieke-ruimte stad binnenstad geschiedenis