ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Verduurzaming Agniesebuurt

Sinds mei 2012 werkt Drift aan een verduurzaming van de Agniesebuurt in Rotterdam Noord. Door de deelgemeente is Drift gevraagd om de duurzaamheidspotentie van de wijk, en in het bijzonder het plein aan de Schout Heijnricstraat, in kaart te brengen. De hoofdvragen van het veranderingstraject zijn: Hoe ziet een duurzaam Agniesebuurt er in de toekomst uit? En hoe kan dit nu al tot uiting komen op het Schout Heijnricplein?

In Rotterdam-Noord liggen ambitieuze plannen op het gebied van duurzame ecologische, economische en sociale structuren in de wijk. Op de korte termijn (in 2013) wil de deelgemeente in de Schout Heijnricstraat aan de slag om dit “tussengebied” te gaan vergroenen. Tegelijk zou dit volgens de deelgemeente een mooie aanleiding zijn om de sociale structuur van de wijk te versterken.

Drift gaat in de Agniesebuurt de transitieaanpak inzetten om de voorgenomen verduurzaming aan te wakkeren. We gaan op zoek naar mensen uit verschillende netwerken in de wijk en brengen veranderingsgezinde mensen uit die netwerken om met hen aan een gedeelde ambitie en visie voor de wijk te werken. Vliegwiel voor de toekomstige ontwikkeling van de Agniesebuurt zou het Schout Heijnricplein kunnen zijn. Door dit plein als symbool te nemen voor de huidige staat van de Agniesebuurt, kan een koppeling worden gemaakt met de grotere opgaves in de wijk en kan gewerkt worden aan een overkoepelend verhaal. Op die manier worden niet alleen bewoners betrokken in het vergroeningsproces van deze plek, maar wordt de herinrichting aangegrepen om een bredere discussie aan te gaan over de lange termijnveranderingen in de wijk.

In mei tot en met de zomer zal Drift interviews afnemen, observaties doen en andere data verzamelen en analyseren. Na de zomer zal gestart worden met het veranderingstraject wat uiteindelijk moet leiden tot een ontwerpplan voor het Schout Heijnricplein en een toekomstvisie voor de Agniesebuurt.

Gebiedsplan


Medewerkers: Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank), Wittmayer, Dr. J. (Julia), Avelino, drs. F.R. (Flor), Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam

Organisatie: DRIFT
Begindatum: Mei 2012
Status: Lopend

Thema's: Stadsbuurten, Duurzaamheid
Trefwoorden: duurzaam noord veranderingstraject deelgemeente transitie publiek