ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Bestuurlijke Bruikbaarheid van een roetindicator

De roetindicator is een door de DCMR Milieudienst Rijnmond ontwikkeld instrument dat inzicht verschaft in de relatie luchtkwaliteit/gezondheid.

Het berekent de roetuitstoot (hoofdzakelijk van verkeer) op een zeer laag schaalniveau (pand- en postcodeniveau) en koppelt dat aan maanden winst/verlies in levensverwachting (soms nogal pijnlijke informatie voor bestuurders…)

Ik heb verschillende bestuurders en beleidsmakers die zich in hun dagelijkse werkpraktijk bezig houden met luchtkwaliteitsbeleid gevraagd naar de kansen en belemmeringen die zij zien om met de roetindicator te gaan werken. Dit was de wens van de opdrachtgevers met de gedachte om zo de kansen op gebruik van het instrument/het werken met roet, te vergroten.

Uit het onderzoek spreekt een grote kloof tussen wetenschap en praktijk in dit dossier, eveneens staan interbestuurlijk de neuzen niet dezelfde kant op (dat zal voor sommigen van jullie geen verrassing zijn). Met een van de aanbevelingen is de landelijke werkgroep roet, aangevoerd door I&M, direct aan de slag gegaan: het RIVM en Planbureau voor de Leefomgeving proberen op dit moment gezamenlijk te komen tot een weging van risicofactoren die grote impact hebben op onze gezondheid (roken, overgewicht, slechte luchtkwaliteit etc.). Hier blijkt op bestuursniveau grote behoefte aan, maar het RIVM heeft zich hier tot nog toe niet aan durven wagen. Wij zullen waarschijnlijk zelf worden gevraagd om te onderzoeken of en hoe de weging zoals die in de maak is bij bestuurders zal landen.

Rapport

Projectleider: Sluis, Drs. M. van der (Mariska)
Medewerker: Geerlings, prof.dr. H. (Harry)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam

Einddatum: 2012
Status: Afgerond

Thema's: Duurzaamheid, Governance
Trefwoorden: milieu roet praktijk kloof gezondheid