ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Betrokken bewoners, betrouwbare overheid

Deze studie is geschreven in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. De kenniswerkplaats is in april 2012 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en enkele andere kennisinstituten, met een tweeledige doelstelling: het ontwikkelen van praktijkrelevante kennis op het gebied van stadswijken en leefbaarheid en bij te dragen aan de uitwisseling en toepassing van zulke kennis in het bestaande beleid in Rotterdam. De Kenniswerkplaats heeft diverse onderzoeken laten uitvoeren: over burgerkracht, over burgerparticipatie op het terrein van ‘schoon, heel en veilig’ in twee Rotterdamse buurten, en over de leefbaarheidseffecten van de verkoop van corporatiewoningen. Daarnaast zijn diverse evenementen georganiseerd zoals een lezingenreeks over stedelijke ontwikkelingen en stedelijk beleid en een workshop over evaluatieonderzoek, speciaal voor onderzoekers in dienst van de gemeente Rotterdam. Meer informatie (waaronder videoopnames van de lezingenreeks): http://www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl.

‘Het thema van de zelfredzame burger werd herhaaldelijk genoemd op de bijeenkomst van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken’, zo begint de tekst van de opdracht voor deze literatuurstudie. En niet alleen in de kenniswerkplaats is dit een steeds terugkerend thema. In discussies over de toekomst van het sociaal werk, de zorg en het welzijn wordt voortdurend geroepen om meer ‘eigen verantwoordelijkheid’, ‘collectieve zelfredzaamheid, ‘eigen kracht’ of ‘burgerkracht’. Maar welke argumenten worden hiervoor gegeven en welke kritiek is er op dit pleidooi mogelijk? En wat weten we eigenlijk over wat burgers nu al zelf doen? De hoop en verwachting is dat burgers in de gaten zullen springen die een terugtrekkende overheid laat vallen en dat zij al doende zelfredzamer, initiatiefrijker, socialer en zorgzamer ten aanzien van hun sociale en fysieke omgeving zullen worden. Is dit een reële en terechte verwachting en welke competenties en condities vraagt dit van burgers én overheid. Deze literatuurstudie laat zien wat we al weten, waar nuance en precisie geboden is, en waar we eigenlijk nog geen zicht op hebben. En burgers en overheid worden uitgedaagd kritisch naar zichzelf te kijken.

Publicatie


Opdrachtgevers: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Gemeente Rotterdam, Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Organisatie: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam
Einddatum: Mei 2013
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Participatie
Trefwoorden: leefbaarheid zelfredzaamheid kenniswerkplaats Rotterdam burgerkracht participatie-samenleving