ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Urban Implications and Governance of CEE Migration

De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontving 1,1 miljoen euro voor internationaal onderzoek naar verschillen in migratiestromen van Centraal en Oost- Europeanen naar stedelijke regio’s. Het bedrag is afkomstig uit het Joint Programming Initiative Urban Europe van NWO. Met dit project, onder leiding van prof. dr. Godfried Engbersen, dr. Erik Snel en dr. Peter Scholten, wordt de Erasmus Universiteit coördinator van het Europese IMAGINATION project (Urban Implications and Governance of CEE Migration).

Met het Schengenverdrag zijn de landsgrenzen opengegaan voor Centraal en Oost-Europeanen. Niet overal heeft dit geleid tot dezelfde effecten. Dit onderzoek brengt de internationale migratieverschillen in de ontvangende stedelijke regio’s in kaart. Het project richt zich op de stedelijke regio’s in Nederland, Oostenrijk, Zweden en Turkije. Het onderzoek moet uiteindelijk partners en stakeholders voorzien van adequate inzichten om toekomstig beleid op aan te passen.

Het onderzoeksproject is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een eerste identificatie van deze migratiestromen wordt gevolgd door een analyse van de sociale consequenties van deze migratiestromen voor de ontvangende regio’s. Het laatste onderdeel is een analyse van de maatregelen van de diverse overheden om met deze implicaties om te gaan.

Internationale samenwerking
De Erasmus Universiteit wordt coördinator van het Europese IMAGINATION project (Urban Implications and Governance of CEE Migration). In het project participeren ook de Universiteit van Göteborg, Koç University Istanbul en de Austrian Academy of Sciences in Wenen. De Universiteit van Warschau en Charles University Praag nemen deel met aanvullende studies. Deze week is de aftrap van het project met alle internationale partners in Rotterdam.

Bij de Erasmus Universiteit coördineren Bestuurskunde en Sociologie het onderzoek. Het project wordt geleid door prof. dr. Godfried Engbersen, dr. Erik Snel (sociologie) en dr. Peter Scholten (bestuurskunde). Bij de EUR wordt Mark van Ostaijen MSc MA als promovendus op dit onderzoek  aangesteld.

Website


Medewerkers: Ostaijen, Msc./MA. M.M.A.C. (Mark) van, Scholten, Dr. P.W.A. (Peter), Snel, prof.dr. F.G. (Erik), Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Opdrachtgevers: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Begindatum: 2014
Einddatum: 2017
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Arbeidsmarkt, Participatie, Governance
Trefwoorden: arbeidsmigratie governance stad