ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Drijvende wijk

Drijvend bouwen is bepaald nog geen usance, laat staan duurzaam drijvend bouwen. Bij veel mensen staat bouwen op water nog niet op de radar, het is simpelweg nog geen onderdeel van hun dagelijks denken en doen. Om mensen enthousiast te maken voor duurzaam drijvend bouwen is een verhaal nodig, een overtuigend verhaal wat op heldere wijze de kansen en voordelen hiervan uit de doeken doet.

Dit boekje is een poging om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor drijvend bouwen. Of liever gezegd drijvend ontwikkelen, want steeds meer wordt duidelijk dat het gaat om een nieuw type gebiedsontwikkeling: qua proces en qua inhoud is gebiedsontwikkeling wezenlijk anders dan op het vasteland. Daar hebben we nog nauwelijks ervaring mee, dus is er grote behoefte aan succesvolle voorbeelden van drijvende gebiedsontwikkeling. Van drijvende huizen naar drijvende straten en van drijvende wijken naar drijvende steden. Een nieuwe vorm van stedenbouw ontluikt: waterstedenbouw, met alles wat daar om heen drijft.

Voor Nederland, maar zeker voor Rotterdam, biedt drijvend ontwikkelen unieke kansen en mogelijkheden. Er ontstaat een nieuwe economie rondom duurzaamheid en drijvend duurzaam ontwikkelen is een voorbeeld van een economische niche met een enorm potentieel. Nederland is op dit gebied wereldwijd koploper en heeft goud in handen met dit unieke exportproduct. Drijvende export past ook naadloos in onze cultuurhistorie en in onze handelsgeest.

Door Stadshavens Rotterdam is gevraagd de mogelijkheden te verkennen van drijvende gebiedsontwikkeling in algemene zin en van drijvende wijken in het oude havengebied van Rotterdam in het bijzonder. Deze verkenning hebben wij gedaan aan de hand van drie vragen die wij in dit boekje trachten te beantwoorden: (i) waarom is drijvend ontwikkelen nodig? (ii) wat is drijvend ontwikkelen? en (iii) hoe zou drijvend ontwikkelen in de praktijk kunnen worden gebracht?

Kernonderdeel van de beantwoording van bovenstaande vragen is de beschrijving van het DNA van een duurzame drijvende wijk. Op beknopte wijze geven wij de kenmerken van een duurzame drijvende wijk vanuit sociaal, cultureel, economisch en ecologisch opzicht. Deze DNA-strengen vormen de bouwstenen van een fenomeen dat voor de toekomst van Nederland van groot belang kan worden: drijvend ontwikkelen.

Het afgelopen jaar is een projectgroep gevormd met diverse marktleiders op het gebied van duurzaam, drijvend ontwikkelen. Ontwikkelaars, aannemers, bouwers, architecten, adviseurs en wetenschappers zijn een aantal keren bijeengekomen om te brainstormen over de potentiële mogelijkheden van drijvend ontwikkelen. Met name is nagedacht over de implementatie van een duurzame, drijvende wijk/stad. De conclusie was dat de technische kennis en expertise al ver genoeg is ontwikkeld en getoetst, maar dat er nog nauwelijks toepassingen zijn. Dat heeft vooral te maken met weerstand, gebrek aan urgentie en onvermogen om innovatieve processen te organiseren die het mogelijk maken om snel en adequaat op het water te gaan ontwikkelen. 

Niettemin is door alle betrokken experts geconstateerd dat er grote kansen liggen voor drijvende wijken/steden en dat er ook een potentieel grote markt is van mensen en bedrijven die op het water willen wonen en/of werken. Dat blijkt ook uit de talloze voorbeelden van drijvend ontwikkelen die wij in binnen- en buitenland hebben gevonden en waarvan wij er een aantal presenteren in dit boekje.

Dit boekje probeert overtuigend aan te tonen dat integrale, duurzame ontwikkeling op het water een schat aan mogelijkheden biedt voor Nederland en voor Rotterdam in het bijzonder. Om deze drijvende gebiedsontwikkeling tot wasdom te laten komen is een heel ander soort proces nodig dan bij reguliere gebiedsontwikkeling. Qua inrichting, aanbesteding en uitvoering van het proces van drijvende gebiedsontwikkeling bevinden we ons nog in de experimenteerfase. Daarom doen we in het laatste deel van dit boekje nog enkele praktische aanbevelingen voor aanbestedingsprocessen van drijvend ontwikkelen.

Publicatie: Drijvend ontwikkelen


Medewerkers: Krosse, MSc. P. (Philine), Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan)

Begindatum: 2011
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: ontwikkeling water duurzaamheid stedenbouw