ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josťe)

Stedelijke economieŽn in een tijd van mondialisering

De laatste decennia is veel geschreven over de gevolgen van economische mondialisering voor geavanceerde economieën. Vaak wordt gesteld dat deze economieën in hun geheel baat hebben bij het vrije verkeer van goederen, diensten en arbeid, maar dat niet iedereen er evenveel van profiteert. Zowel beschouwingen over geavanceerde economieën (zie o.a. Bauman, 1998; Beck, 2000) als over de grote steden (zie o.a. Mollenkopf & Castells, 1991) stellen dat economische mondialisering leidt tot afnemende arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolden. Daarom worden laaggeschoolden in die beschouwingen ook wel aangeduid als modernisering- of mondialiseringverliezer (Cantillon et al., 2003).

Het is onomstreden dat de vraag naar laaggeschoolde arbeid is afgenomen in de geavanceerde economieën (Glyn & Salverda, 2000; Gregg & Manning, 1997; Nickell & Bell, 1996), en dat dit zich vooral manifesteert in steden is ook algemeen bekend. Tot op heden is echter onduidelijk of en in hoeverre die afnemende vraag wordt veroorzaakt door economische mondialisering. Hierover bestaan uiteenlopende, soms zelfs elkaar uitsluitende, theorieën. De eerste vraag waar deze studie zich op richt luidt daarom: wat is de invloed van economische mondialisering op de arbeidsmarktkansen van laaggeschoolde stedelingen in Nederland?

Naast een onderzoek naar deze invloed, richt deze studie zich op de vraag of de arbeidsmarktkansen van laagopgeleide stedelingen invloed hebben op hun houding jegens immigranten. Er bestaat een omvangrijke literatuur waarin wordt gesteld dat mensen met een zwakke economische positie etnocentrisch zijn, omdat zij immigranten als concurrenten op de arbeidsmarkt beschouwen (Blalock, 1956, 1967; Olzak, 1992). Derhalve valt te verwachten dat veranderingen in arbeidsmarktkansen vanwege economische mondialisering de houding jegens immigranten beïnvloeden (Fainstein et al., 1992; King, 1990; Wacquant, 2008; Wilson 1987, 1996), zeker in een periode waarin het aandeel immigranten in Nederland aanzienlijk is toegenomen.

De afgelopen decennia zijn vraagstukken rond immigratie inderdaad steeds hoger op de politieke agenda komen te staan in Europese landen (Achterberg, 2006a, 2006b; Ignazi 2003; De Koster et al., 2008a; De Koster et al., 2008b; Van der Waal & Achterberg, 2006). En het zijn vooral de laaggeschoolden die anti-immigrantenpartijen steunen (Achterberg, 2006a; Achterberg & Houtman, 2006; Van der Waal et al., 2007). Het idee dat het etnocentrisme van laaggeschoolden wordt gedreven door hun zwakke economische positie en de daarmee samenhangende concurrentie met immigranten op de arbeidsmarkt is echter omstreden vanwege het bestaan van een tegengestelde culturele logica. Deze veronderstelt dat etnocentrisme wordt gedreven door culturele verschillen tussen etnische groepen, in plaats van door de strijd om schaarse hulpbronnen. De tweede vraag in dit onderzoek luidt daarom: wat is de invloed van arbeidsmarktkansen op het etnocentrisme van laaggeschoolde autochtone stedelingen in Nederland?

Boek

Projectleider: Waal, dr. J. van der (Jeroen)
Medewerker: Waal, dr. J. van der (Jeroen)
Opdrachtgevers: Nicis Institute

Organisatie: Sociologie
Einddatum: 2010
Status: Afgerond

Thema's: Arbeidsmarkt, Participatie
Trefwoorden: arbeidsmarkt autochtonen migratie kansen laaggeschoolden mondialisering