ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Project LIPSE ‘’Learning from Innovation in Public Sector Environments’’

Onderzoek naar sociale innovatie in de publieke sector is belangrijk voor verdere modernisering van overheden in verschillende Europese landen. Bestuurskundigen prof.dr. Victor Bekkers en dr. Lars Tummers van de Erasmus Universiteit Rotterdam coördineren daartoe het grootschalige internationaal onderzoek Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE). De Europese Unie financiert dit project vanuit het Zevende kaderprogramma met bijna 2,5 miljoen euro. Het onderzoek vindt plaats in elf Europese landen en is gestart op 1 februari 2013 met een doorlooptijd van drie en een half jaar.

Modernisering van de overheid
Sociale innovatie wordt door de Europese Commissie en veel lidstaten gezien als een belangrijke uitdaging voor de verdere modernisering van de overheid. Gedurende het onderzoek wordt in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op sociale innovatie in de publieke sector. Ook wordt gekeken naar de opbrengsten van sociale innovatie. Voorbeelden van sociale innovatie zijn bijvoorbeeld de zogenaamde wijkondernemingen; dit zijn initiatieven van bewoners die zelf de regie in de hand nemen om bepaalde publieke voorzieningen die in het belang zijn van de wijk of buurt ter op te pakken. Dit kan bijvoorbeeld zijn het opwekken van zonne-energie, het beheren van moestuinen en speeltuinen, het zorgdragen voor zieken en ouderen in de wijk maar ook het overnemen van het beheer van het buurthuis of de lokale bibliotheek. In veel gevallen staat de overheid op afstand, sluit zij zich aan bij deze initiatieven of faciliteert zij het ontstaan van deze initiatieven.

Sociale innovaties als oplossing voor bezuinigingen
Met sociale innovatie worden twee vliegen in één klap geslagen. Ten eerste wordt getracht de dienstverlening van de overheid op een andere leest te schoeien. Daarbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar het ontwikkelen van allerlei samenwerkingsverbanden met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo kunnen diensten worden ontwikkeld of worden verbeterd die beter inspelen op de specifieke behoeften en wensen van de samenleving. Dit kan bijdragen aan een verkleining van de kloof tussen burger en bestuur. Ten tweede kunnen deze nieuwe samenwerkingsverbanden leiden tot een andere rol van de overheid, waarbij meer ruimte wordt geboden aan lokale initiatieven. Sociale innovatie wordt dan ook gezien als een mogelijke uitweg voor de bezuinigingsoperaties waarmee veel overheden worstelen.

Internationale samenwerking
Het onderzoek vindt plaats in elf Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk,  Italië, Nederland, Spanje, Slovakije, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk). In al deze landen wordt met andere universiteiten en onderzoeksinstituten samengewerkt.

Meer informatie is ook te vinden op de website van het project: www.lipse.org, de Facebook LIPSE Community, de LinkedIn LIPSE Group and Twitter (@EULIPSE).

Binnen het LIPSE project worden 7 werkpakketten uitgevoerd:

1.       Innovatief vermogen van lokale overheden
2.       Co-creatie met burgers in sociale innovatie
3.       Ombudsmannen, rekenkamers en sociale innovatie
4.       Risico-selectie en risico-management in sociale innovaties
5.       Opschaling van ICT gerelateerde sociale innovaties
6.       Indicatoren voor sociale innovatie in de publieke sector
7.       Trends en scenario’s

Website


Medewerkers: Voorberg, MSc. W.H. (William), Vries, MSc. H. de (Hanna), Tummers, prof.dr. L.G. (Lars), Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor)

Organisatie: Bestuurskunde
Begindatum: 2013
Einddatum: 2016
Status: Afgerond

Thema's: Participatie, Governance
Trefwoorden: internationaal bestuur overheid innovatie