ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Project Upstream

De vakgroep Bestuurskunde is in 2014 begonnen met een nieuw Europees onderzoeksproject naar governance mainstreaming in het integratiebeleid. Het inbedden van integratiemaatregelen in generiek en ‘kleurenblind’ beleid is een van de belangrijkste beleidsontwikkelingen op dit terrein van de afgelopen jaren, onder meer in reactie op de kritiek op het doelgroepenbeleid dat wordt geassocieerd met multiculturalisme. 

Dit project probeert te achterhalen waarom en onder welke omstandigheden beleid gemainstreamed wordt, welke concrete beleidsmaatregelen in dit kader worden getroffen, en welke effecten mainstreaming tot nog toe heeft gehad. Hoe is de trend naar governance mainstreaming of dit terrein te verklaren? Welke kansen biedt mainstreaming? En welke risico’s zijn er bij mainstreaming, bijvoorbeeld voor bijzonder kwetsbare migrantengroepen?

Het project legt nadrukkelijk een link tussen theorie en praktijk. Enerzijds legt het een verbinding tussen governance onderzoek en migratieonderzoek. Anderzijds worden beleidsmakers uit de diverse landen (en uit de grootste steden uit deze landen) actief bij het onderzoek betrokken. Onder meer zal er een aantal ‘study tours’ georganiseerd worden waarbij actief de kennis en ervaringen van beleidsmakers uitgewisseld zal worden.

Het project wordt gefinancierd door het Europese Integratie Fonds (EIF, budget ). Het project consortium, onder coördinatie van de vakgroep Bestuurskunde (Dr. Peter Scholten), bestaat onder meer uit instituten uit Frankrijk (INED), Engeland (Compas, Universiteit Oxford), Polen (Universiteit Warschau), Belgie/EU (Migration Policy Institute Europe) en Spanje (Complutense Universiteit Madrid). Bij bestuurskunde zullen Ilona van Breugel (promovenda) en Xandra Maan bij het project betrokken zijn. Voor meer informatie over het project zie www.project-upstream.eu of volg het project via twitter op @upstream_eu. 

Website
Lijst van publicaties

Projectleider: Scholten, Dr. P.W.A. (Peter)
Medewerkers: Maan, MA. X. (Xandra), Breugel, MSc. I. van (Ilona)

Organisatie: Bestuurskunde
Begindatum: 2014
Status: Lopend

Thema: Participatie
Trefwoorden: integratie multiculturalisme beleid migratie