ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Betere beoordeling sociaal beleid

Als onderdeel van sociaal beleid neemt de overheid allerlei maatregelen. Maar werken ze ook? In zijn proefschrift presenteert socioloog Vasco Lub alternatieve benaderingen om sociale maatregelen te beoordelen.  

In de sociale sector neemt de discussie toe over de effectiviteit van overheidsmaatregelen. Men realiseert zich steeds meer dat de legitimiteit van sociaal beleid, zoals de ondersteuning van kwetsbare groepen of anti-radicaliseringsprogramma's, op meer gebaseerd moet zijn dan alleen intuïtie. Er gaat veel geld naar dergelijke maatregelen, maar werken ze ook? 
In tegenstelling tot methoden in vakgebieden en beleidsterreinen als geneeskunde of de gezondheidszorg hebben sociale programma's meestal geen scherpe afbakening in tijd, intensiteit of doelgroep. Daarnaast worden zij ingevoerd in een omgeving waar veel onvoorziene en onbekende variabelen een rol spelen. Dit maakt het moeilijk - zo niet onmogelijk - om hun impact te beoordelen via onderzoeksmethoden die uitgaan van een 'monocausaal onderzoeksmodel' (gecontroleerde experimenten), zoals bijvoorbeeld gebruikelijk in de geneeskunde.

Aannames
In zijn proefschrift geeft Vasco Lub een analyse van de plausibiliteit van overheidsbeleid op basis van vier casestudies uit het sociale domein. Hij presenteert alternatieve benaderingen voor het beoordelen van sociale maatregelen. Zo pleit hij ervoor om de veronderstellingen en aannames achter bepaald beleid te achterhalen en deze te confronteren met bestaande wetenschappelijke kennis. Nu worden afzonderlijke maatregelen steeds opnieuw geëvalueerd. 

Daarnaast stelt Lub dat overheidsbeleid bestudeerd moet worden vanuit meerdere perspectieven. Zo beoordeelt een eersteordeperspectief (micro) het beleid rechtstreeks en richt het zich hoofdzakelijk op instrumentale vragen als: werkt het? Het tweedeordeperspectief (meso) doet een stap terug en richt zich op methodologische kwesties; hoe kunnen we het beste beoordelen of het beleid werkt? Een derdeordeperspectief (macro) hanteert een (kritische) reflexieve blik. Wat zijn de fundamenten van bepaalde beleidsbegrippen? Het reflecteert ook op de bredere sociale, culturele, politieke en institutionele factoren die het ontwerp, uitvoering en de beoordeling van overheidsinterventies beïnvloeden. 
Het bestuderen van maatregelen aan de hand van deze perspectieven voorkomt blinde vlekken en geeft een zo compleet mogelijk beeld van het succes of falen van overheidsbeleid, aldus Lub.


Medewerker: Lub, Dr. V. (Vasco)

Organisatie: Sociologie
Status: Afgerond

Thema: Governance
Trefwoorden: beleid casestudie evaluatie