ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Een s(t)imulerende schoolomgeving

Het optimaliseren van de transitie naar het voortgezet (speciaal) onderwijs van jeugdigen met een autismespectrumstoornis met behulp van Serious Gaming: Een iteratief ontwikkeltraject

Voor jeugdigen met een autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de transitie van het primair naar het voortgezet (speciaal) onderwijs vaak problematisch. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de beleidsoperatie Passend Onderwijs en de Stelselwijziging Jeugdzorg jagen het zoeken naar innovatieve oplossingen voor dit vraagstuk aan. Veel heil wordt verwacht van preventie en ondersteuning aangeboden via Serious Gaming. Serious Games zijn digitale computerspellen die gedragsverandering stimuleren. In een Serious Game kunnen kinderen in een digitale en veilige spelomgeving experimenteren en leren hoe om te gaan met moeilijke situaties of problemen zonder de consequenties die dit uitproberen in ‘real life’ situaties zou hebben. De ontwikkeling van Serious Games ten behoeve van het oplossen van transitievraagstukken van jeugdigen met ASS staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Voorliggend RAAK-mkb project heeft een looptijd van twee jaar (beoogde startdatum: 1 december 2014) en grijpt in op de urgentie van het genereren van oplossingen voor transitievraagstukken van jeugdigen met ASS.

Het project bestaat uit vier fasen van elk een half jaar. Doel van de eerste drie fasen is om door middel van een iteratief ontwikkeltraject (het Human Centered Design) via de Scrum Methodiek een Serious Game te ontwikkelen voor jeugdigen met ASS, een bijbehorende professionaliseringsmodule voor leraren, en een professionaliseringsmodule waarmee onderwijsconsulenten worden getraind om jeugdigen met ASS en hun leraren te ondersteunen bij het werken met de Game voorafgaand, tijdens en na afloop van de transitie naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze aanpak wordt in de vierde fase van dit project geïmplementeerd op Rotterdamse scholen. Met behulp van Klankbordgroepen en een kleinschalige Pilotstudie wordt vervolgens aan de hand van prototypen van de Game en de professionaliseringsmodules onderzoek gedaan naar de ervaren gebruikersvriendelijkheid met de ontwikkelde producten, en wordt onderzocht in welke mate er positieve effecten van de aanpak optreden op de competenties, problemen en behoeften van jeugdigen met ASS rondom deze transitie. De in de Pilotstudie gegenereerde kennis en ervaringen dienen als input om de ontwikkelde aanpak te optimaliseren. Deze RAAK-mkb aanvraag biedt de participerende tien mkb-bedrijven door intersectorale samenwerking met Rotterdamse Kennisinstituten en onderwijsorganisaties binnen dit project: (1) mogelijkheden en kansen om intersectorale kennisontwikkeling te bevorderen waarmee hun innovatief vermogen op het terrein van de ontwikkeling en implementatie van Serious Games voor jeugdigen met specifieke ondersteuningsbehoeften binnen de lokale Rotterdamse onderwijsmarkt wordt vergroot; (2) kansen voor de participerende mkb-bedrijven om de Rotterdamse onderwijsmarkt te benaderen en hun positie te consolideren; (3) nieuwe kennis en kunde waarmee duurzame onderwijsvernieuwing voor de vijf betrokken Opleidingsinstituten van Hogeschool Rotterdam tot stand komt; en (4) kansen om de transitieproblematiek van Rotterdamse jeugdigen met ASS te reduceren en hiermee het levensloopperspectief (waaronder de schoolloopbaan) van jeugdigen met ASS te optimaliseren. Voor de deelnemende tien mkb-bedrijven vergroot inbedding in, en kennisuitwisseling binnen het Consortium hun innovatief vermogen op de thema’s preventie en ondersteuning voor jeugdigen met ASS. Dit biedt deze mkb-bedrijven kennis om de binnen dit project ontwikkelde aanpak in de toekomst te extrapoleren naar andere kwetsbare doelgroepen en problematische transities binnen het onderwijs, zoals bijvoorbeeld de overgang van jeugdigen van het voortgezet speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

Projectleider: Vuijk, dr. P. (Patricia)

Organisatie: Hogeschool Rotterdam
Begindatum: Januari 2015
Status: Lopend

Thema: Onderwijs
Trefwoorden: autisme speciaal-onderwijs serious-gaming innovatie