ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Innovations in local public safety: local public safety policies in a comparative perspective (Rotterdam, Antwerpen, Munster)

In dit onderzoek staat de vraag centraal in welke mate er naast de lokale context dynamiek, ontwikkelingen in het algemene beleidsdenken in kaart kunnen worden gebracht aangaande het ontwikkelen van lokaal veiligheidsbeleid in West-Europese landen.
 
Om dit te doen wordt het 4-R model van Schnabel (2001) gebruikt (in het Engels 4-D model; Direction, Discretion, Delivery & Democracy). Aan de hand van Richting, Ruimte, Resultaat en Rekenschap kan de rol en de positie van de overheden worden bepaald in het beleid. In het onderzoek worden de strategieën en praktijken aangaande publieke veiligheid beschreven en geanalyseerd in drie Europese steden; Rotterdam, Antwerpen en Munster. Aan de hand van deze vergelijkende casestudie kunnen de condities en mechanismen worden geïdentificeerd die succesvolle strategieën en praktijken tot gevolg hebben. Dit vanuit de visie dat adequate strategieën en praktijken maatwerk zijn vanwege de belangrijke rol van de omgeving, maar dat er aan de hand van het 4-R model algemene aspecten van beleidsvorming kunnen worden begrepen.
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het 4-R model kan worden gebruikt als een hulpvol instrument voor het beschrijven, analyseren en vergelijken van veiligheidsbeleid. Niet alles is uniek en contextafhankelijk. Innovatie kan nauwkeurig worden gekarakteriseerd aan de hand van een verschuiving in alle vier de R’en; een meer actieve rol van overheden, meer richting, meer ‘partnerships’, meer nadruk op het realiseren van resultaten en meer focus op aansprakelijkheid. Het model biedt eenheid en daarmee vergelijkbaarheid van verscheidene typisch lokale strategieën en praktijken die altijd een gemeenschappelijke set van basis karakteristieken delen.

Projectleider: Sluis, Dr. A. van (Arie)
Medewerkers: Cachet, dr. L.A. (Lex), Marks, Dr. P.K. (Peter)
Opdrachtgevers: EUR - Bestuurskunde

Organisatie: Bestuurskunde
Status: Afgerond

Thema: Veiligheid/Criminaliteit
Trefwoorden: innovatie veiligheid netwerken politie gemeente