ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Transumo A15 project

Duurzame mobiliteit staat sterk in de belangstelling. Hierin ligt voor de regio de komende jaren een grote uitdaging, want mede door de komst van de Tweede Maasvlakte zal het vervoer rond Rotterdam sterk toenemen. En dat heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. In het najaar van 2006 ging het Transumo A15 project Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging van start. Hierin werken zo’n 250 partijen op unieke wijze samen om maatregelen te ontwikkelen die de haven en het achterland ook op lange termijn optimaal bereikbaar moeten houden. Daarbij leveren zij een uiterste inspanning om de belasting van het milieu en de leefomgeving tot een minimum te beperken. De aanpak, die transities centraal stelt, is innovatief en duurzaam. Er is gezocht naar harmonie tussen economische ambities (profit), ruimtelijke- en milieukwaliteit (planet) en kwaliteit van de leefomgeving (people).

In de publicatie ‘Van Maasvlakte naar achterland. Duurzaam vervoer als uitdaging’ wordt een helder inzicht in de ambities, werkwijze, brede context en vooral de resultaten van het project geboden. Hieruit blijkt dat een wenkend perspectief van duurzame mobiliteit binnen handbereik ligt. De onderzoekers maken goed zichtbaar welke maatregelen en acties voor de kortere termijn kunnen fungeren als hefboom om transities op gang te brengen, bij te sturen of te versnellen. Zij vertalen dit in een helder actieplan, waarin de verschillende ambities zijn geclusterd. De kernboodschappen van het project luiden als volgt:

- Duurzaam vervoer = bereikbaarheid en verduurzaming.
- Transities vergen stimulering en dwang.
- Geen robuuste infrastructuur zonder flexibele maatregelenpakketten.
- Het gaat om de combinatie van ‘techware’ en ‘orgware’.

De studie levert met haar proeftuinkarakter een belangrijke en onderscheidende bijdrage aan de doelstelling van het Transumo-programma waarvan zij deel uitmaakt. Lezers die meer willen weten over de theoretische achtergronden en uitwerkingen die ten grondslag liggen aan dit boek, worden zeker geadviseerd kennis te nemen van de 25 rapporten die van de website te downloaden zijn. (Bewerking van tekst Ir. Cees Deelen)

Informatiebrochure
Eindrapport Van Maasvlakte naar Achterland

Projectleider: Geerlings, prof.dr. H. (Harry)
Opdrachtgevers: Consortium Transumo A15 project

Organisatie: Bestuurskunde
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: Vervoer Duurzaam A15 Maasvlakte Achterland