ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Werken in de Rotterdamse wijkteams: de wittebroodsweken van jeugdprofessionals

Sinds 1 januari 2015 is de zorg in Nederland anders georganiseerd en zijn de gemeenten primair verantwoordelijk voor het verlenen van de zorg. Deze decentralisatie heeft grote gevolgen voor gemeenten, zorgverlenende organisaties, hun medewerkers en hun cliënten. De organisatie van het werk wordt immers als gevolg van deze decentralisatie ingrijpend veranderd. Zo wordt in veel gemeenten – onder andere ook in de gemeente Rotterdam – de zorg in wijkteams georganiseerd

Als onderzoekers zijn wij (afdelingen bestuurskunde van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden) zeer geïnteresseerd in de effecten van de decentralisatie – zowel gezien hun maatschappelijk als vanwege hun wetenschappelijke betekenis. Er zijn immers niet vaak van dergelijke grootschalige hervormingen in de publieke sector. Vandaar dat wij in 2014 de gemeente Rotterdam hebben benaderd om onderzoek te mogen doen naar de effecten van het werken in wijkteams voor de in deze wijkteams werkzame jeugdprofessionals. Wijkteamleiders, plaatsvervangend wijkteamleiders en jeugdprofessionals van de wijkteams hebben, in de zomer van 2015, deelgenomen aan dit onderzoek. Deze rapportage geeft een goed beeld van de eerste bevindingen, welke zinvol zijn voor alle betrokkenen (gemeenten, professionals, cliënten).

Het uitvoeren van een grootschalige hervorming gaat niet zonder slag of stoot. Het risico van een grootscheepse hervorming, als de jeugdzorg, is namelijk dat er te weinig aandacht is voor het transitieproces (hoe organiseren we de teams?; hoe werken we samen?; hoe geven we leiding aan het team?). Ons onderzoek vraagt daar uitdrukkelijk aandacht voor. Het laat zien dat veel dingen goed, maar een aantal zaken ook beter kunnen. Echter kunnen de effecten van de decentralisatie pas goed op de langere termijn worden waargenomen. Nader onderzoek – en met name meerdere metingen – zijn nodig om dieper inzicht te krijgen in het functioneren van de wijkteams. Het onderzoek zal in 2016 om voorgenoemde reden herhaald worden.

Projectleider: Steijn, prof.dr. A.J. (Bram)
Medewerkers: Steijn, prof.dr. A.J. (Bram), Tummers, prof.dr. L.G. (Lars), Kuipers, dr. B.S. (Ben)
Opdrachtgevers: EUR - Bestuurskunde

Organisatie: De gemeente Rotterdam
Einddatum: September 2015
Status: Afgerond

Thema: Jeugd/Jongeren
Trefwoorden: leidinggevenden transitie decentralisatie zorg jeugdzorg werknemers veranderproces