ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

8 jaar veiligheidsprojecten in Rotterdam

De politiek-bestuurlijke dadendrang sinds 2001 om in de praktijk veiligheidsproblemen aan te pakken lijkt op het eerste gezicht een ogenschijnlijke tegenstelling te creëren. De formele beleidskant is een systematisch beleidsprogramma met van bovenaf geformuleerde doelstellingen. Vanuit deze formele kant wordt echter ook genoeg ruimte geboden en zelfs gezocht om in de uitvoeringspraktijk diverse instrumenten hun oorsprong te laten vinden, ofwel van onderaf, in de frontlijn, ontwikkeld. Het verloop van de veiligheidsindex de afgelopen jaren laat zien dat de aanpak werkt: alle wijken zijn verbeterd en zijn op één na het stempel onveilig kwijt (Gemeente Rotterdam 2009). Interessant is dan of het systematisch beleidsprogramma en de gefragmenteerde praktijk van de werkvloer hand in hand geleid hebben tot de huidige Rotterdamse veiligheidsaanpak. Het doel van dit onderzoek is dan ook:

Inzicht krijgen in de wijze waarop men in Rotterdam tot de veiligheidsaanpak is gekomen. Inzicht verkrijgen in de mechanismen van concretiseren van de aanpak van de Rotterdamse veiligheidsproblemen: het concretiseren van de strategieën en praktijken. In het bijzonder is er aandacht voor de spanning tussen de systematische beleidspretenties en de gefragmenteerde praktijk van de werkvloer. Uit beide routes komen strategieën en praktijken – de Rotterdamse veiligheidsaanpak- voort. Daarbij worden de lessen - die besloten liggen in de totstandkoming van de strategieën en praktijken- in kaart gebracht.

Om te voldoen aan deze doelstelling zal de volgende vraagstelling centraal staan in dit boek:

Hoe hebben het systematische veiligheidsprogramma en de gefragmenteerde praktijk geleid tot de (dynamiek in de) typische Rotterdamse veiligheidsaanpak en welke lessen liggen in deze praktijken besloten?

In dit onderzoek zijn alle praktijkvoorbeelden door studenten verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht. Deze studenten hebben stage gelopen bij een instelling die zich midden in de Rotterdamse veiligheidsarrangementen bevindt. Een vijftal studenten heeft bij de Directie Veiligheid stage gelopen, één student bij deelgemeente Delfshaven en één bij de Veiligheidsregio Rijnmond. Gedurende een aantal maanden hebben deze studenten onderzoek gedaan naar een specifieke praktijk (e.g. wijkveiligheid, veiligheidsregie, aanpak van dak- en thuislozen, camaratoezicht, prostitutiebeleid, evaluatie wijkactieprogramma's, en de rol van de burgemeester bij de terugkeer van zedendelicten). De studenten zijn begeleid door de redacteuren van dit boek bij het doen van hun onderzoek. Deze onderzoeken hebben geresulteerd in een afstudeerscriptie voor de masteropleiding bestuurskunde en zijn later herschreven om als hoofdstuk voor dit boek te dienen. Tijdens de scriptiebesprekingen hebben zowel de redacteuren als de studenten iedereen van commentaren voorzien om zowel eenduidigheid te krijgen over de ervaren werkelijkheden, als om eenduidigheid te verkrijgen in de manier van aanpak. Deze toets vergroot de betrouwbaarheid van de onderzoeken.


Medewerkers: Sluis, Dr. A. van (Arie), Marks, Dr. P.K. (Peter)
Opdrachtgevers: EUR - Bestuurskunde, Bestuursdienst Directie Veiligheid

Organisatie: Bestuurskunde
Begindatum: 2009
Status: Lopend

Thema's: Veiligheid/Criminaliteit, Governance
Trefwoorden: wijkveiligheid dak-en-thuislozen camaratoezicht prostitutiebeleid evaluatie wijkactieprogramma's burgemeester zedendelicten