ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Met vallen en opstaan: Een organisatie psychologische verkenning van de manier waarop Rotterdamse ondernemers omgaan met hindernissen en uitdagingen


In deze tijd van economische onzekerheid wil Rotterdam de kracht van de stad gebruiken. Die kracht bestaat, onder andere, uit de activiteiten van vele Rotterdamse ondernemers, die in belangrijke mate bijdragen aan versterking van de economie en werkgelegenheid. Ondernemen in grootstedelijke gebieden, zoals regio Rotterdam, komt met zowel unieke kansen als bijzondere uitdagingen die een beroep doen op de persoonlijke kwaliteiten van ondernemers. Uiteindelijk zijn het de ondernemers die de belangrijke strategische beslissingen nemen voor hun bedrijf en alleen door hun inzet kan het bedrijf een succes worden.

In dit onderzoek volgen wij ondernemers en kijken wij naar de veerkracht die zij nodig hebben om met de uitdagingen en hindernissen van het ondernemerschap om te kunnen gaan, succes te behalen en eventuele onvrijwillige bedrijfsbeëindiging te voorkomen. De resultaten en uitkomsten worden gebruikt om de begeleidingsmethoden te versterken en ondernemers meer kans op succes te bieden.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van de Hogeschool Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen en het Ondernemersklankbord.

Projectleider: Jumelet, MSc. J. (Jacqueline)
Medewerkers: Bakker, prof.dr. A. (Arnold), Gorgievski, dr. M. (Marjan)

Organisatie: Psychologie
Begindatum: Januari 2014
Einddatum: Januari 2017
Status: Afgerond

Thema: Arbeidsmarkt