ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Meer Leertijd op Rotterdamse scholen

Veel Rotterdamse scholen bieden leertijduitbreiding aan in het kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid ‘Beter Presteren’. Deze scholen dienen ieder schooljaar plannen in waarin zij duidelijk maken hoe zij de leertijduitbreiding in zullen zetten om de onderwijsresultaten van de school te verhogen. Het programmabureau Beter Presteren had de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent gevraagd een gestructureerd overzicht te maken van de plannen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop scholen invulling geven aan ‘meer leertijd’. Voor welke vormen hebben scholen gekozen, wie stellen zij daarvoor aan en wat willen zij op termijn bereiken? En zien we een verschuiving hierin naarmate het programma Beter Presteren langer draait?

Binnen dit onderzoek zijn 255 subsidieaanvragen voor leertijduitbreiding op Rotterdamse scholen geanalyseerd, 194 uit het basisonderwijs en 61 uit het voortgezet onderwijs.

Rapport 'Meer Leertijd'

Projectleider: Tudjman, Drs. T. (Tom)
Medewerkers: Seidler, MA. Y. (Youri), Tudjman, Drs. T. (Tom)
Opdrachtgevers: Programmabureau Beter Presteren

Organisatie: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
Begindatum: 2012
Status: Afgerond

Thema: Onderwijs
Trefwoorden: leertijduitbreiding, lesaanbod, leerkrachten,proffesionalisering, naschools aanbod, talentontwikkeling, subsidieaanvragen,