ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen

Dit project ging over de kwaliteit en effecten van vier Rotterdamse vakantiescholen in het primaire onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de contextfactoren (breedte) die een rol spelen en wat de werkzame bestanddelen (diepte) op vakantiescholen zijn, is de KWP dit jaar veel preciezer gaan kijken naar wat er gedaan wordt en wat het effect daarvan is.

De vakantieschool geeft ruimte om in kleinere groepen specifiek aan individuele en groepsleerdoelen te werken o.b.v. de leerlingresultaten en die goed afgestemd zijn met een leerkracht die de leerling goed kent uit een vorig schooljaar. Met de vakantieschool kan men reeds behandelde items herhalen, problemen met de leerstof remediëren en voorbereiden op de nieuwe stof van het volgend schooljaar (pre-teaching). Vele onderzoekers geven dit ook in diverse andere studies aan dat retrieval (oproepen van informatie uit het lange termijn geheugen), spacing (het uitsmeren van de lessen door de tijd) en interleaving (niet bloksgewijs maar wisselend aanbieden van verschillende onderwerpen) de leerwinst vergroten: de vakantieschool biedt hiervoor de context om dat uit te kunnen voeren. Educatieve uitjes passen binnen dit beeld: daarvoor is het van belang dat dat geplande uitjes niet alleen ‘kijk-uitjes’ zijn, maar een combinatie van educatieve elementen en ‘doe-elementen’.

Van belang is om haalbare, concrete leerdoelen voor de leerlingen op te stellen om enerzijds geen onrealistische verwachtingen te creëren, maar ook anderzijds niet te eenvoudige doelen te formuleren, dat wil zeggen dat de leerlingen gaan werken aan iets dat ze al goed beheersen. In de vormgeving hiervan is het goed om de doelen van de groepsleerkrachten naast die van de leerlingen te leggen, zodat de vakantieschoolleerkracht weer weet waar de leerlingen moeite mee hebben en hen gericht kan stimuleren om aan die leerstof te werken.

Onderzoeksrapport

Projectleider: Tudjman, Drs. T. (Tom)
Medewerker: Tudjman, Drs. T. (Tom)
Opdrachtgevers: Programmabureau Beter Presteren

Organisatie: Hogeschool Rotterdam en CEDgroep
Begindatum: Juni 2014
Einddatum: November 2014
Status: Afgerond

Thema: Onderwijs
Trefwoorden: samenwerken, rekenvaardigheden, taalvaardigheden, sociaal-emotioneel, zomeractiviteiten, leerling-resultaten, leerkrachten, participatie,