ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Learning Lab Rotterdam PO

Stichting de Verre Bergen (SDVB) wil een bijdrage leveren aan de stad Rotterdam. Om een positieve impact te maken op de stad is het belangrijk het potentieel van kinderen in iedere Rotterdamse wijk aan te spreken en te ontwikkelen. Het onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Echter niet alle Rotterdamse kinderen hebben dezelfde kansen om hun potentieel optimaal aan te spreken en te ontwikkelen. SDVB is een strategie aan het bepalen hoe zij een duurzame bijdrage kan leveren aan het Rotterdams primair onderwijs om daarmee het potentieel van Rotterdamse kinderen optimaal te ondersteunen.

Daarvoor heeft SDVB inzicht nodig in de oorzaken van verschillende problemen en in veelbelovende oplossingen in het primair onderwijs. Een objectief beeld van de belangrijkste onderwerpen moet er zorg voor dragen dat SDVB een betere en meer gefundeerde keuze kan maken uit de projecten of programma’s die voor financiering in aanmerking komen.

De focus ligt hier op het primair onderwijs. Risbo zal een Quickscan literatuurstudie en interviews bij kennisexperts en praktijkprofessionals uitvoeren om de knelpunten en oplossingen vast te stellen

Website

Projectleider: Weltevrede, Drs. A.M. (Afke)
Medewerkers: Kool, Dr. D. de (Dennis), Tudjman, Drs. T. (Tom), Weltevrede, Drs. A.M. (Afke)
Opdrachtgevers: Stichting de Verre Bergen

Organisatie: Stichting de Verre Bergen (SDVB)
Begindatum: November 2015
Status: Lopend

Thema: Onderwijs