ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Gevoelens van onveiligheid in een veilige buurt. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van onveiligheidsgevoelens in Rotterdam

Deze studie richt zich op de veiligheidsbeleving van de Rotterdamse burger, waarbij er gekeken is naar de veiligheidsbeleving van de Rotterdamse burger in zijn of haar eigen woonbuurt. Voor dit onderzoek is een kwantitatief multilevel analyse verricht met de data van het meetinstrument het Wijkprofiel. De resultaten laten zien dat de veiligheidsbeleving voor het overgrote deel worden verklaard door individuele kenmerken zoals geslacht, leeftijd, vertrouwen in de overheid, tevredenheid met de buurt en de risicoperceptie van de burger. Op buurtniveau zijn er verbanden gevonden voor de objectieve criminaliteit en de sociale cohesie. Naast dit onderzoek is er gekeken naar verbanden tussen alle thema’s van het Wijkprofiel en de veiligheidsbeleving. De resultaten hiervan laten zien dat elk thema in verband staat met de veiligheidsbeleving, maar dat deze verbanden door de veelheid aan variabelen beleidsmatig weinig waarde hebben.

Het doel van dit onderzoek is om met behulp van het nieuwe meetinstrument ‘het wijkprofiel’ inzichtelijk te krijgen welke kenmerken een rol spelen bij de veiligheidsbeleving in Rotterdamse buurten. Eventuele samenstellingseffecten en/of buurteffecten dienen achterhaald te worden zodat een verklaring kan worden gegeven voor de discrepantie tussen geregistreerde veiligheid en subjectieve veiligheid zoals naar voren is gekomen in de veiligheidsindex van Rotterdam. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om voor de gemeente Rotterdam inzichtelijk te maken welke determinanten hierbij een rol spelen zodat de gemeente Rotterdam de subjectieve veiligheid in Rotterdam kan verbeteren. 

Masterscriptie

Projectleider: Olivier, G. (Geoffrey)
Opdrachtgevers: EUR - Sociologie

Begindatum: 2015
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Scripties, Veiligheid/Criminaliteit
Trefwoorden: subjectieve veiligheid, objectieve veiligheid, multilevel analyse, meetinstrument