ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Veiligheidsbeleving in Rotterdam. Een onderzoek naar percepties, ervaringen en waardering van beleid

In opdracht van de Directie Veiligheid van de Gemeente Rotterdam is er kwalitatief onderzoek naar de veiligheidsbeleving van Rotterdammers. Dit veldonderzoek vond een jaar geleden plaats in vier wijken met uiteenlopende kenmerken. De Agniesebuurt is een wijk dichtbij het centrum met een gemengde vooroorlogse en naoorlogse bouw, een gemiddeld laag inkomen, een etnisch zeer diverse populatie en bovengemiddeld geregistreerde criminaliteit en overlast. De veiligheidsbeleving scoort hoger dan het ‘objectieve’ veiligheidscijfer. Hillegersberg-Noord is een wijk buiten het centrum met veel jaren dertig woningen, middenklasse rijtjeshuizen en luxe appartementen. Haar bewoners zijn overwegend ‘wit’ en rijk. De geregistreerde veiligheid is hoog en de beleving hiervan nog positiever. De Beverwaard is een wijk op Zuid met een woonerfstructuur, kleine rijtjeswoningen en kleine flatjes uit de jaren tachtig en negentig. De bevolkingssamenstelling is etnisch gemixt, waarvan de helft leeft van een laag inkomen. De geregistreerde criminaliteit en overlast scoren net iets onder het stedelijke gemiddelde. De veiligheidsbeleving scoort lager. En ten slotte is Hoek van Holland een buitengebied van Rotterdam met oude arbeiderswoningen, kleine huurwoningen, enkele hoogbouwflats en dure koopwoningen. Er wonen vooral in het dorp oudere ‘witte’ mensen en Midden- en Oost-Europeanen.

Het onderzoek is gebaseerd op 63 interviews en straatgesprekken met bewoners, 10 interviews met wijkprofessionals, en 48 dagdelen rondlopen en observeren.

Publicatie


Medewerker: Leeuw, Drs. T.A.J. de (Tom)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam

Organisatie: Bureau voor Sociale argumentatie
Begindatum: 2015
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Veiligheid/Criminaliteit
Trefwoorden: wijkveiligheid, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, leefbaarheid, criminaliteit, overlast, veiligheidsbeleving