ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Kenniswerkplaats Rotterdams Jeugdbeleid (ST-RAW)

In de Rotterdamse Kenniswerkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid. ST-RAW staat voor: Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats. De werkplaats heeft een plan gemaakt waarbij de veertien organisaties en alle belanghebbenden (ouders en jongeren, praktijk, beleid en onderzoek) zijn betrokken. Doel is om kennis en vakmanschap over de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulp te ontwikkelen en te verspreiden.
 
Over de Kenniswerkplaats
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De Kenniswerkplaats ST-RAW ondersteunt gemeenten daarbij met kennis. De inhoudelijke focus van de kenniswerkplaats ligt bij drie transformatiedoelen: (1) preventie en eigen kracht van de cliënt, (2) eerder de juiste hulp op maat bieden en (3) ruimte voor de professional. In totaal worden vijf zogenoemde workpackages ontwikkeld waarbij de verschillende facetten van deze drie transformatiedoelen aan bod komen. ZonMw heeft hiervoor een subsidie toegekend.
 
Voor meer informatie kunt u de website van ST-RAW bekijken: www.st-raw.nl

Projectleider: Vuijk, dr. P. (Patricia)
Medewerkers: Prinzie, prof.dr. P. (Peter), Vuijk, dr. P. (Patricia), Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam

Organisatie: Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, CJG Rijnmond, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Yulius, Horizon, IVO; Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, Platform voor Participatie en Burgerschap in Rotterdam en omstreken (PBR), Erasmus MC, Hogeschool Inholland, en Pameijer.
Begindatum: Januari 2015
Einddatum: December 2019
Status: Lopend

Thema: Jeugd/Jongeren
Trefwoorden: jeugd jeugdbeleid jeugdzorg ST-RAW jeugdhulp beleid decentralisatie jongeren kinderen rotterdam kenniswerkplaats