ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2015

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een langjarig programma voor de gebieden (voorheen: 'deelgemeenten') Feijenoord, Charlois en IJsselmonde ("Rotterdam Zuid") dat zich richt op het wegwerken van achterstanden op het gebied van wonen, werk en scholing. Het uitgangspunt van het NPRZ is dat school en werk de beste garanties zijn voor een beter leven. Deze Basismonitor Onderwijs beschrijft de ontwikkeling in de pijler 'onderwijs', waarbinnen alle vormen van onderwijs een plek vinden. In de monitor wordt de onderwijspositie van de schoolgaande op Rotterdam Zuid wonende jongeren gevolgd.

De rapportage geeft zicht op de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van de jeugd van Zuid, maar ook op de jeugd in de rest van Rotterdam, de vier grote steden en in Nederland. De onderzoekers hebben hiervoor gebruik gemaakt van beschikbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Startpunt van het huidige onderzoek zijn de gegevens over het schooladvies aan het eind van groep 8. De bedoeling is om op termijn ook de voorschool mee te nemen.
 
Uitkomsten
Een belangrijke uitkomst van de nulmeting is dat op Zuid wonende leerlingen relatief slechter scoren dan gemiddeld in Nederland. De monitor bevestigt het gegeven dat er op Zuid nog sprake is van achterstanden op het gebied van onderwijs. Opvallend is dat leerlingen van Rotterdam Zuid en de focuswijken, een relatief lager schooladvies halen in het basisonderwijs. Eenmaal in het voortgezet onderwijs stromen ze ook relatief vaker af naar een lager niveau dan leerlingen elders. In het mbo is het aantal deelnemers dat een opleiding doet op het hoogste niveau (niveau 4) relatief kleiner dan gemiddeld. In vergelijking met andere studenten in de G4 en Nederland, zijn er meer studenten van Zuid na het behalen van een mbo diploma, het jaar erop werkloos.

Publicatie

Projectleider: Tudjman, Drs. T. (Tom)
Medewerkers: Wensveen, Drs. P. van (Paul), Boom, drs. J. de (Jan)
Opdrachtgevers: Onderwijstafel NPRZ

Organisatie: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent, Risbo (Erasmus Universiteit Rotterdam) en OBI (gemeente Rotterdam)
Einddatum: Januari 2016
Status: Afgerond

Thema's: Jeugd/Jongeren, Onderwijs
Trefwoorden: onderwijs jeugd achterstandswijk Rotterdam-Zuid onderwijsprestaties