ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Rotterdams Lerarenprofiel Voortgezet Onderwijs

Is de inhoud van het lerarenprofiel van 2008 nog passend voor de Rotterdamse VO-leraar in de komende jaren?
 
Rotterdam investeert veel in haar onderwijsbeleid, er is een jarenlange traditie in programma's en initiatieven om het onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te krijgen, vaak met behulp van gemeentelijke investeringen. In het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid 'Leren Loont! 2015 - 2018' investeert de gemeente de komende jaren extra in onderwijs, om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Rotterdam een opleiding tot een goed einde te laten brengen. 
 
Eén belangrijke pijler is de voortdurende professionalisering van leraren, lerarenteams en schoolleiders. Rotterdamse leraren moeten zich voortdurend blijven ontwikkelen en dienen mee te groeien met veranderingen in de Rotterdamse samenleving en de leerlingenpopulatie. Met name in grootstedelijke gebieden, zoals de regio Rotterdam waar de problemen complex zijn en de diversiteit groot is, eist dat veel van leraren.
 
In 2008 (De Nieuwe Lijn, 2008) liet de gemeente een lerarenprofiel voor het voortgezet onderwijs in kaart brengen. Dit bestond uit een aantal kwalitatieve gesprekken die geconcentreerd waren rondom de volgende domeinen: 1) Zorg 2) Taal 3) Onderwijsontwikkeling 4) Opgroeien in de stad 5) Brede school. De gezamenlijke schoolbesturen willen uitzoeken of een herijking van het Rotterdamse lerarenprofiel in het VO nodig is en wat dat vervolgens zou betekenen voor de gewenste kennis, competenties en vaardigheden van Rotterdamse leerkrachten in het VO.

Meer informatie


Medewerker: Tudjman, Drs. T. (Tom)

Organisatie: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent, Risbo (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Hogeschool Inholland
Einddatum: Augustus 2015
Status: Afgerond

Thema's: Arbeidsmarkt, Onderwijs
Trefwoorden: onderwijs jeugd voortgezet onderwijs VO lerarenprofiel herijking onderwijsbeleid