ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Grijs wonen in Rotterdam

Een onderzoek naar de kansen en beperkingen voor huurders en verhuurders aan de onderkant van de particuliere woningmarkt.
 
Problemen tussen huurders en verhuurders rondom goedkope particuliere huurwoningen ontstaan vaak door een gebrek aan kennis, duidelijke informatie en communicatie over het huurrecht. Dat blijkt uit het onderzoek 'Grijs Wonen in Rotterdam'. Met name onervaren kleine particuliere verhuurders en kwetsbare huurders die de kennis, hulpbronnen en sociale omstandigheden missen, lopen tegen beperkingen en misstanden aan.
 
Problemen
Veel huurders aan de onderkant van de woningmarkt zijn ontevreden over de huurprijs en het gebrekkige onderhoud van hun woning. Huurders kunnen hiervoor een klacht indienen bij het Huurteam of de Huurcommissie. Uit het onderzoek blijkt dat juist de meest kwetsbare huurders hier weinig kennis over hebben. Daarnaast zijn er ook huurders die wel kennis hebben van het huurrecht maar toch geen hulp zoeken, omdat ze zich schamen of de ernst van hun woonsituatie onderschatten. Een beperkte zelfredzaamheid, weinig vertrouwen in de overheid, een afkeer van bureaucratische rompslomp, vrees voor nadelige consequenties in de relatie met de huisbaas en beperkte financiële middelen (bijvoorbeeld voor een eigen bijdrage voor juridisch advies of gang naar de rechter) zijn ook redenen om geen hulp in te schakelen. Hierdoor komen juist kwetsbare huurders vaak in de fysiek slechtste particuliere huurwoningen met de hoogste huurprijzen.
 
Kansen
Toch blijkt dat er kansen zijn voor zowel huurders als verhuurders. Enerzijds moeten problemen rond ongunstige huurcondities aangepakt worden, zoals slechte en te dure woningen. Anderzijds heeft dit segment ook kenmerken die aantrekkelijk zijn voor huurders met beperkte en/of instabiele financiële middelen, weinig opgebouwde wachttijd op de sociale huurmarkt en de urgentie om snel een woning te vinden. Voor huurders met voldoende kennis en ondersteuning is dit segment vooral kansrijk. Verhuurders voelen zich vaak beperkt door het huurrecht, zoals het niet terug kunnen verdienen van hun investeringen in het onderhoud. Mogelijkheden voor goede verhuur hangen vooral af van het gunstig aankopen van panden en het sparen voor onderhoud, zodat er voldoende ruimte is voor rendabele eigen of gemeentelijk afgedwongen investeringen. Verhuurders missen regelmatig kennis en kunde om hun kansen binnen dit segment te pakken.
 
Drie hoofdlijnen verdienen op basis van deze bevindingen in dit onderzoek extra beleidsaandacht om bonafide huurders en verhuurders meer te helpen en malafide types beter aan te pakken. In het rapport wordt dit nader toegelicht.

Publicatie

Projectleider: Snel, prof.dr. F.G. (Erik)
Medewerkers: Summeren, Drs. A.J.M.M. van (Anne), Leeuw, Drs. T.A.J. de (Tom), Snel, prof.dr. F.G. (Erik)
Opdrachtgevers: Stichting 010 Woonfocus

Organisatie: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, Positive ID en Bureau voor Maatschappij, Veiligheid en Deviantie
Einddatum: April 2016
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Veiligheid/Criminaliteit
Trefwoorden: huurwoningen verhuurders huurders leefbaarheid