ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin moe wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur islam identiteit arbeidsmarkt media armoede religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, Dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, Dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwissen, Dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, Dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, Ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, Dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Transitiemanagement, actieonderzoek en rollen van actoren: lokale duurzaamheidstransities begrijpen

Hoe gaan de lokale overheid en bewoners in Rotterdam-Carnisse om met de financiële crisis en klimaatverandering? Julia Wittmayer promoveerde donderdag 8 december 2016 hierop en vindt dat wetenschappers een actievere rol moeten spelen bij het omgaan met veranderingen.

Problemen als klimaatverandering, financiële crises, de ontmanteling van de welvaartsstaat en massamigratie zijn mondiaal. Maar het is in wijken, gemeenschappen, dorpen en steden waar er concreet mee moet worden omgegaan. In haar proefschrift gaat Wittmayer in op de vraag hoe complexe en grootschalige maatschappelijke uitdagingen uitwerken op lokale schaal.

Om antwoorden te krijgen toog ze naar Carnisse, een probleemwijk in Rotterdam-Zuid, één van die plekken waar mondiale en nationale problemen, gebeurtenissen en trends zich manifesteren. Volgens Wittmayer 'een exemplarisch voorbeeld van de zoektocht van steden en lokale gemeenschappen wereldwijd naar het adresseren van kwesties die daarbij aan bod komen en het verkennen van mogelijke toekomstige routes om ermee om te gaan'. In Carnisse moest bijvoorbeeld flink worden bezuinigd naar aanleiding van de financiële crisis.

Momentum

'Transitiemanagement' helpt volgens de promovenda lokale gemeenschappen bij het omgaan met (wereldwijde) veranderingen. Dat betekent veranderingen realiseren door een gevoel van momentum te creëren, een verhaal en richting (narrative) te hebben en te experimenteren met nieuwe praktijken. In wijken als Carnisse houdt dit in je niet alleen te richten op technische oplossingen, maar ook op de sociale en persoonlijke relaties.

Wittmayer stelt dat het belangrijk is om lokaal kleine stapjes te zetten op weg naar (radicale) verandering en in omgang met grotere ontwikkelingen. Volgens de onderzoeker richten lokale overheden zich op een reeks kwantificeerbare minuscule veranderingen, terwijl het gaat om een lange termijnvisie, ambitie of gevoel van richting.

Publicatie


Medewerker: Wittmayer, Dr. J. (Julia)
Opdrachtgevers: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Begindatum: 2012
Einddatum: 2016
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Sociale Innovatie, Duurzaamheid
Trefwoorden: duurzaamheid transitiemanagement actoren Carnisse veranderingen