ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

A.L.I.B.I.

Voor scholen binnen het regulier onderwijs is het belangrijk om in preventieve zin en op maat in te kunnen spelen op de ondersteuningsbehoeften van kinderen met problemen in de sociale communicatie en flexibiliteit, waaronder kinderen met Autismespectrumproblemen. Het belangrijk knelpunt vormt de overstap van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs. Om een goede aansluiting tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat op de basisschool preventieve programma's worden ingezet.
Voor kinderen met tekorten in de verbale en nonverbale sociale-communicatievaardigheden en flexibiliteit zijn er in Nederland nog geen evidence-based interventieprogramma's voor dit vraagstuk beschikbaar. Met de ontwikkeling van de serious game, een digitaal dashboard en de bijbehorende professionaliseringsmodule voor leerkrachten en mentoren beogen wij oplossingen aan te dragen voor de hierboven geschetste knelpunten.
 
Binnen de studie A.L.I.B.I. ontwikkelt een multidisciplinaire consortium (bestaande uit wetenschappers, zorgprofessionals, game ontwikkelaars, kinderen en ouders, leerkrachten en docenten uit primair en voortgezet onderwijs en studenten van Hogeschool Rotterdam en het Grafisch Lyceum) op dit moment met behulp van een RAAK-Mkb subsidie en subsidies van Citylab010 en het Burgerweeshuis een serious game: A.L.I.B.I.
Deze game heeft primair tot doel om kinderen met dit type problemen te helpen hun talenten te benutten door hun executief functioneren te versterken. Daarnaast ontwikkelen wij een professionaliseringsmodule voor leerkrachten en mentoren die kinderen in de klas hebben die met de game gaan werken.
 
Wanneer leerkrachten en mentoren de training hebben ontvangen zijn zij in staat om transfer te bewerkstelligen van de in de virtuele omgeving geleerde vaardigheden naar daadwerkelijke en blijvende gedragsverandering van het kind binnen de complexe context van de klas en de school. Met deze aanpak leren scholen om goede begeleiding op maat en gebaseerd op evidence-based richtlijnen te bieden.
Daarnaast beogen we om de module te integreren in diverse curricula van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam zodat we een impuls kunnen geven aan de inhoudelijke vernieuwing van het curriculum.
 
In 2016 is in diverse cross-overs in samenwerking tussen game ontwikkelaars en domeindeskundigen gewerkt aan een eerste prototype van de game, en is deze getest bij kinderen met Autismespectrumproblemen.
In 2017 vindt er een quasi-experiment plaats naar de preliminaire effecten van A.L.I.B.I. Op dit moment zoeken Prof. Dr. Pol van Lier en Dr. Patricia Vuijk samen naar Europese financiering voor de ontwikkeling van een module Sociaal voor A.L.I.B.I., verkennen we de opties om de game toegankelijk te maken voor kinderen met andere problematiek, zoals ADHD, en verkennen we opties om nieuwe subsidies voor nieuwe studies aan te gaan vragen.

Projectleider: Vuijk, dr. P. (Patricia)
Medewerkers: Lier, prof.dr. P.A.C. van (Pol), Brand, MSc. E. (Ewa)
Opdrachtgevers: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Organisatie: Erasmus MC-Sophia, Hogeschool Rotterdam, Yulius Autisme, Yulius Academie, Yulius Onderwijs, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, The Serious Games Institute (UK), Koers VO, PPO, YipYip, Rodesk, Studio Pinwin, Coachen met Beeld
Begindatum: 2015
Einddatum: 2017
Status: Afgerond

Thema's: Zorg, Jeugd/Jongeren, Onderwijs
Trefwoorden: autisme, autismespectrumproblemen, basisschool, transitie, jeugd, preventie, serious game, docenten, leraren, leerkrachten