ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: effecten van wederzijdse afhankelijkheid op cultureel-responsieve differentiatie in de klas

Als docent heb je te maken met verschillen tussen leerlingen; culturele verschillen, verschillen in interesses, verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen in intelligentie etc. Hoe ga je als docent in de klas om met deze verschillen? Hoe haal je het beste uit elke leerling? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen zich thuis voelen in de klas? Met andere woorden: hoe differentieer je tijdens de les en hou je rekening met al deze verschillen?
 
Het project rondom differentiatie is in september 2016 gestart. In de professionele leergemeenschap werken docenten met elkaar samen om te leren hoe cognitieve en etnisch-cultureleverschillen tussen leerlingen benaderd kunnen worden.
Hierbij kun je denken aan (1) hoe je als docent de achtergrond van leerlingen kunt betrekken bij de inhoud van een les, of aan (2) hoe je afwisseling in werkvormen kunt gebruiken om de lessen aantrekkelijker te maken en aan (3) het bespreken van casussen uit jullie eigen lespraktijk.
 
Het onderzoek is gericht op het verbeteren van differentiatie en daarnaast willen we de samenwerking tussen docenten die deelnemen in het project onderzoeken.

Website

Projectleider: Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine)
Medewerkers: Meijer, Dr. L.A.L. de (Lonneke), Alhanachi, MSc. S. (Sabrina)
Opdrachtgevers: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Organisatie: ICLON Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, ESoE Technische Universiteit Eindhoven
Begindatum: September 2016
Einddatum: September 2020
Status: Lopend

Thema: Onderwijs