ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Nieuwe levens, gedeelde kwesties: de vestiging van vluchtelingen in Nederlandse gemeenten

De vestiging van vluchtelingen zal de komende jaren een belangrijk maatschappelijk thema blijven. De recente komst en aanvankelijke opvang van asielzoekers bracht flinke opschudding met zich mee. Opvattingen en standpunten over asiel lijken tamelijk vast te liggen. Dit onderzoek laat zien wat daadwerkelijk van waarde is voor mensen - statushouders en anderen - die te maken krijgen met vestiging. Die vestiging is geen persoonlijk probleem, maar een gedeelde kwestie.
 
Het onderzoek gaat dus over de nieuwe levens van statushouders in Nederlandse gemeenten. Terwijl een hoop gegevens worden verzameld over de individuele voortgang van vluchtelingenvestiging, concentreert dit onderzoek zich op de alledaagse werkelijkheid van die vestiging. De centrale vraag daarbij is hoe vestiging van nieuwe huishoudens een gedeelde kwestie wordt voor hen die praktisch betrokken raken bij de levens van statushouders. Op welke manieren wordt vestiging meer dan een persoonlijk probleem van statushouders? Hoe wordt die vestiging tot een publieke zaak gemaakt waarbij ook anderen, positief of negatief, betrokken raken? Wat maken mensen samen van het vestigingsproces? En wat is daarin, voor statushouders en andere betrokkenen, van waarde?
 
Het onderzoek volgt 6 huishoudens vanaf het moment dat zij toegang krijgen tot een woning in een gemeente. Het onderzoek richt zich niet enkel op die huishoudens, maar het ontstaan van verbindingen en kwesties in hun omgeving. De huishoudens vormen daarbij het ankerpunt voor verder veldwerk.
Methodisch staat het onderzoek op drie pijlers: (1) participerende observatie van relevante gebeurtenissen (bijv. een bijeenkomst van de buurtcommissie); (2) interviews met betrokkenen (bijv. een werkgever) en verzameling van documenten (bijv. beleidsevaluaties); (3) analyse van sociale media aan de hand van speciale software (Issue Crawler). Vestigingsprocessen worden voor langere tijd gevolgd. Juist daarom is een vertrouwensband met de onderzochte huishoudens van cruciaal belang.

Projectleider: Reekum, Dr. R. van (Rogier)
Opdrachtgevers: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
Begindatum: 01 2017
Einddatum: 01 2021
Status: Lopend

Thema: Burgerschap
Trefwoorden: vluchtelingen vestiging status statushouder