ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Reducing Early School Leaving in Europe

De Erasmus Universiteit Rotterdam is de Nederlandse partner in een grootschalig Europees onderzoek naar voortijdig schoolverlaten in opdracht van de Europese Unie, genaamd Reducing Early School Leaving in Europe (RESL.eu). 
 
Het project richt zich op de ontwikkeling en implementatie van onderwijsbeleid en de mogelijkheid om good practices uit specifieke landen in te kunnen zetten in andere landen. Het uiteindelijke doel is om op basis van good practices tot een gemeenschappelijk kader te komen waarmee we VSV op lokaal, nationaal en Europees niveau kunnen aanpakken.
 
Met het RESL.eu project proberen we onderliggende mechanismen, processen en trajecten van VSV-ers te begrijpen, door ons te richten op gedrag, percepties en contexten van alle leerlingen (wel of geen VSV-er) en de rol van overige betrokkenen (familie, peers, school, gemeenschap). Het RESL.eu project bouwt voort op het succes en de bewezen efficiëntie van specifieke maatregelen in het bestrijden van VSV en creatieve en innovatieve wijzen, van overdracht van kennis en stimuleren van vaardigheden, in de binnen- of buitenschoolse context.
 
Downloads

Website

Projectleider: Crul, prof.dr. M.R.J. (Maurice)
Medewerkers: Stam, MSc. T.M.I.C. (Talitha), Keskiner, Dr. E. (Elif)
Opdrachtgevers: European Commission, 7th Framework Programme for Research and Technological Development

Organisatie: Universiteit van Antwerpen, Central European University, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Wenen, Universiteit van Warschau, Universiteit van Porto, Autonomous University of Barcelona, MiddleSex University en Universiteit van Stockholm
Begindatum: Februari 2013
Einddatum: Januari 2018
Status: Afgerond

Thema: Onderwijs
Trefwoorden: schoolverlaters, vroegtijdig schoolverlaten, onderwijsbeleid, onderwijs