ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Robert Fruinstraat

In de Robert Fruinstraat worden de komende jaren het riool en het elektriciteitsnet vervangen. De verwachting is dat door de samenwerking met bewoners, instanties en andere betrokkenen meer bereikt kan worden dan alleen het vervangen van kabels en leidingen. Betrokkenen van de Robert Fruinstraat hebben de gelegenheid om mee te denken, te dromen en te ontwerpen aan de straat. Door vroeg in het proces te inventariseren welke problemen er zijn en welke thema's er spelen is er een mogelijkheid gecreëerd om de verschillende wensen in het uiteindelijke product mee te nemen. Het beoogd eindresultaat zal dus een belichaming van de verschillende behoeften moeten worden.

Om ervoor te zorgen dat de verschillende stakeholders - met name de stakeholders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering - toegewijd naar een gezamenlijk doel blijven streven is aan de faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit gevraagd om het proces te volgen. Specifiek wordt daarbij gekeken naar de vraag onder welke omstandigheden de verschillende partijen aangehaakt blijven of juist afhaken. Aan welke voorwaarden of behoeften moet voor de onderzochte stakeholders worden voldaan willen deze partijen tot actie komen en blijven?

Projectleider: Marks, Dr. P.K. (Peter)
Medewerker: Vaandrager, MSc. D. (David)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam: Water Sensitive / John Jacobs

Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
Begindatum: Maart 2016
Einddatum: December 2016
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Sociale Innovatie, Duurzaamheid
Trefwoorden: Robert Fruinstraat stakeholders