ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Moeders van Rotterdam

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft tot doel de kansen op een gezonde zwangerschap en veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten. Zeer kwetsbaar betekent een combinatie van medische en niet- medische risico's die elkaars werking versterken en effectieve zorg en zelfregie belemmeren. Doel van het programma is een effectieve bewezen interventie te ontwikkelen die er in slaagt deze vrouwen daadwerkelijk te helpen en ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma en de samenwerking met stedelijke instellingen ligt bij Bureau Frontlijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum, afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde. Stichting De Verre Bergen is financier van zowel het programma als het wetenschappelijke onderzoek. Wetenschappelijke studies tonen aan dat zeer kwetsbare zwangere vrouwen meer kans hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, gezondheidsproblemen van de moeder en een verstoorde ontwikkeling van het kind. Daarnaast ervaren deze moeders na de geboorte vaker problemen met zorg en opvoeding van het kind. Het resultaat is een bovengemiddeld ingrijpen van Jeugdzorg en Kinderbescherming in deze gezinnen en blijvend verminderd cognitief functioneren, psychische problemen, obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten bij de kinderen op latere leeftijd.

Om de kansen voor deze kinderen op een acceptabel niveau te brengen is het noodzakelijk deze vrouwen tijdens en na de zwangerschap intensief te ondersteunen. In totaal krijgen 600 zeer kwetsbare zwangere vrouwen (ongeacht leeftijd, aantal gebaarde kinderen en achtergrond) een intensief begeleidingstraject aangeboden. De eerste vier jaar stromen steeds 150 zwangere vrouwen in. Iedere moeder wordt drie jaar begeleid. Per traject staat gemiddeld 525 uur (niet-medische) zorg, naast de standaard medische zorg.
 
Projectleiders: Hanneke de Graaf (onderzoeksdeel), Rianne Kok en Peter Prinzie.

Website

Projectleider: Kok, Dr. R. (Rianne)
Medewerkers: Groot, dr. M. de (Marijke), Hulst, MSc. M. van der (Marije)

Organisatie: Bureau Frontlijn
Begindatum: 2015
Einddatum: 2021
Status: Lopend

Thema: Zorg
Trefwoorden: zwangerschap kwetsbaar zelfzorg