ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Alleenstaande moeders & de Tegenprestatie. ‘Thuis zitten is geen optie en iedereen kan wat’. Maar wat als je een alleenstaande moeder bent?’

De gemeente Rotterdam vraagt aan mensen met een bijstandsuitkering, ook alleenstaande moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, om een tegenprestatie te leveren. Het kan bijvoorbeeld gaan om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, taalles of mantelzorg. Bijstandsgerechtigden maken hierover afspraken met hun activeringscoach.

Smeets onderzocht voor haar scriptie 'Alleenstaande moeders & de Tegenprestatie. 'Thuis zitten is geen optie en iedereen kan wat'. Maar wat als je een alleenstaande moeder bent?' welke factoren de deelname aan zo'n tegenprestatie positief of negatief beïnvloeden. Zij keek niet alleen naar de moeders maar onderzocht ook de rol van de zogenoemde 'activeringscoach'. Hoe die omgaat met de beslisruimte blijkt ook van invloed op het al dan niet verrichten van een tegenprestatie door moeders.

Smeets schreef haar scriptie onder begeleiding van prof.dr. Menno Fenger voor haar avondmasteropleiding Bestuurskunde bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, per 1 september Erasmus School of Social and Behavorial Science.

Oorzaken niet-deelname
Smeets concludeert dat alleenstaande moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar doorgaans wel een tegenprestatie willen leveren, maar dat niet automatisch ook doen. Dat komt deels omdat ze zich in een kwetsbare economische positie bevinden en een beperkt sociaal netwerk hebben. Daarnaast spelen ook psychische problemen een rol en een enkele keer dat het leveren van tegenprestatie geen direct financieel voordeel oplevert.
Een andere belangrijke reden dat alleenstaande moeders niet geneigd zijn een tegenprestatie te leveren is de wijze waarop activeringscoaches doorgaans omgaan met hun beslissingsruimte. Er zijn  identificatieproblemen ten aanzien van het tegenprestatiebeleid in relatie tot deze specifieke doelgroep en de activeringscoach is vaak onvoldoende op de hoogte van regelgeving en handelingsvereisten. Daarnaast is onduidelijk welke ondersteunende instrumenten er ingezet kunnen worden. 

Verhogen deelname
Smeets stelt onder andere voor om gebruik van niet-traditionele kinderopvang te bevorderen en moeders met kinderen vanaf 2½ jaar actief te stimuleren een tegenprestatie te leveren en hen daarin meer te faciliteren. Ook moet de kennis onder activeringscoaches over de regelgeving en handelingsvereisten worden vergroot. Een ander voorstel is het intensiveren van het toezicht op het handelen van activeringscoaches.

Scriptie

Projectleider: Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno)
Opdrachtgevers: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
Einddatum: 2017
Status: Afgerond

Thema: Scripties
Trefwoorden: alleenstaande moeders tegenprestatie