ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Samenwerkingsovereenkomst Erasmus Universiteit en Feyenoord

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Feyenoord hebben woensdag 14 maart een vierjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Binnen deze samenwerking gaan masterstudenten van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) en Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) onderzoek doen naar het effect van Feyenoord op de samenleving.

Per academisch jaar starten vier tot vijf studenten met een onderzoeksstage inclusief afsluitende scriptie bij Feyenoord. Binnen deze stages zal de impact van Feyenoord op de (Rotterdamse) samenleving inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke projecten van Feyenoord. Door de impact van deze projecten meetbaar te maken, kan Feyenoord de sociale activiteiten gericht doorontwikkelen en verbeteren. Het is voor het eerst dat twee Rotterdamse organisaties zich op deze manier en voor langere tijd aan elkaar verbinden, om zo een bijdrage te leveren aan de stad Rotterdam en haar sociale ontwikkeling.

Over Feyenoord-Erasmus programma #FEYEUR
De maatschappelijke projecten van Feyenoord vinden plaats op diverse locaties in de stad en omvatten verschillende type activiteiten. Door het uitvoeren van multidisciplinair onderzoek, is het mogelijk de effecten op de Rotterdamse samenleving van de aanpak van Feyenoord zichtbaar te maken. Vandaar dat masterstudenten uit diverse wetenschappelijke disciplines van ESSB en ESHCC, zoals pedagogische wetenschappen, psychologie, bestuurskunde en communicatiewetenschappen hun stage en scriptie-onderzoek gaan uitvoeren bij Feyenoord.

Feyenoord wil zijn supporters en de inwoners van Rotterdam in beweging brengen. Door sportdeelname en een gezondere leefstijl te stimuleren draagt de club bij aan een betere toekomst voor en meer verbinding tussen zijn supporters en de inwoners van Rotterdam. Dit doet Feyenoord met bijzondere aandacht voor de jeugd en kwetsbare groepen en hand in hand met andere organisaties, waarbij Feyenoord optreedt als inspirator, aanjager en verbinder. Uit de onderzoeken zal blijken of dit nog effectiever en succesvoller kan dan nu al het geval is.


Programmaleider van de EUR dr. Brian Godor: ‘We zijn verheugd met de samenwerking met Feyenoord. Het is een unieke kans voor de studenten van onze opleidingen om zich in reële situaties in de stad te verdiepen. Het geeft hen de kans de theorie met de praktijk te verbinden. Hierdoor leveren zij enerzijds een bijdrage aan de Rotterdamse samenleving en anderzijds aan hun eigen professionele ontwikkeling.’


Algemeen directeur van Feyenoord Jan de Jong: ‘We weten dat Feyenoord een enorm bereik heeft in de Rotterdamse samenleving. Dankzij deze mooie samenwerking met de Erasmus Universiteit kunnen we dit bereik concretiseren, wat heel waardevol is voor de club. We krijgen antwoord op vragen als ‘wat gaat er goed?’ maar juist ook op de vraag ‘waar is nog ruimte voor verbetering?’. We kijken dan ook vol verwachting uit naar de eerste onderzoeksresultaten.’

Projectleider: Godor, dr. B. (Brian)
Medewerker: Godor, dr. B. (Brian)
Opdrachtgevers: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Feyenoord
Begindatum: Maart 2018
Einddatum: Maart 2022
Status: Lopend

Thema's: Stadsbuurten, Jeugd/Jongeren
Trefwoorden: Feyenoord FEYEUR sport leefstijl kwetsbare groepen