ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Transitiestrategie Stadshavens

Rotterdam staat aan het begin van de ontwikkeling van het stadshavensgebied. Een proces dat vraagt om een vernieuwende aanpak. Immers, de opgave is:
- Complex. Er zijn meerdere schaalniveaus en belangen;
- Onzeker. Er zijn geen pasklare antwoorden;
- Moeilijk stuurbaar. Er zijn veel partijen met uiteenlopende belangen;
- Moeilijk grijpbaar. Het is lastig te duiden, onderhevig aan sterke omgevingsdynamiek.
 
Het College van B&W heeft de methode van transitiemanagement, onder meer de inzet van een transitie-arena, geadopteerd als een manier van werken die de ontwikkeling van het stadshavensgebied kan ondersteunen en sturen. Met name omdat transitiemanagement gericht is op duurzame ontwikkeling. De methode van transitiemanagement is ontwikkeld door Drift (Dutch Research Institute for Transitions) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een transitsitie-arena is een vernieuwingsnetwerk rondom een bepaald transitie-vraagstuk. De nieuwe rol van de overheid in vernieuwingsprocessen is gericht op het inrichten van vernieuwingsnetwerken, alsmede het actief deelnemen hierin. De transitie-arena is gericht op leren: geen zekerheden, blauwdrukken of instant oplossingen, maar zoeken, bijstellen, experimenteren en bijstellen.
 
Kenmerken van de transitiearena zijn:
- inzet op duurzame ontwikkeling;
- gerichtheid op de lange termijn;
- mix van oude en nieuwe sturingsvormen;
- organisatie maatschappelijk veld;
- vergroten draagvlak;
- voor hetzelfde geld meer resultaat.
 
Het transitiemanagement wordt toegepast onder de titel ‘Stadshavens: creating on the edge’. In de loop van 2008 is een overeenkomst afgesloten tussen Hogeschool Rotterdam, Drift en TNO om de samenwerking met betrekking tot het praktiseren van transitiemanagement in het stadshavensgebied vorm te geven. DRIFT ondersteunt ondermeer door het geven van advies bij de langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van de Stadshavens.

Publicatie Stadshavens: Creating on the edge


Medewerkers: Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk), Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan)
Opdrachtgevers: Projectbureau Stadshavens

Organisatie: DRIFT
Begindatum: 2008
Einddatum: 2009
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: Duurzaam Stadshavens 2025 Transitiemanagement Transitie-arena