ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Systeem Ruimtelijke Orde

Het programma Habiforum is erop gericht nieuwe concepten en instrumenten te ontwikkelen om de toenemende complexiteit van ruimtelijke ontwikkeling het hoofd te bieden. In dit onderzoek worden de huidige trends op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling beschouwd vanuit een transitieperspectief. Uit de transitie-analyse van het systeem ruimtelijke orde blijkt dat het huidige systeem niet toegerust is voor de grote ruimtelijke opgave waar Nederland voor staat. Een fundamentele omslag in denken en handelen, een paradigmawisseling, over de ruimte in Nederland is nodig en deze tekent zich nog niet af. Toch is er reden voor optimisme, omdat er op microschaal allerlei nieuwe praktijken ontstaan die vernieuwend zijn en die haaks staan op de dominante structuur en cultuur.
 
Op grond van documentenanalyse, interviews met spraakmakende en invloedrijke mensen in de RO-wereld en een tweetal arenasessies (en een pre-arena sessie) is een inschatting gemaakt van de huidige situatie in de Zuidvleugel. Het beeld wat rijst is niet bepaald rooskleurig. De Zuidvleugel zit in systeemtermen in een ‘lock-in’: er is weinig manoeuvreerruimte voor de betrokken partijen, weinig collectief sturend vermogen en geen echte regie. Daarnaast is er onderling een groot wantrouwen tussen de betrokken partijen en liggen de verhoudingen muurvast. In het licht van de huidige knelpunten op het gebied van mobiliteit, wateroverlast, luchtverontreiniging, verrommeling en leefbaarheid en de toekomstige opgave die ongekend groot is, plaatst dit de Zuidvleugel voor een groot dilemma. Om dit dilemma op te lossen is een fundamentele omslag nodig, zowel in bestuurlijk als ook in cultureel en mentaal opzicht. Er is dringend behoefte aan een overkoepelende visie en aan bestuurlijke vernieuwing, maar er zijn nog geen tekenen die daarop wijzen.
 
Habiforum kan dan ook het microniveau ontstijgen waarop het zich nu beweegt. Er is behoefte aan een andere rol en duidelijker profilering van Habiforum in een lange termijn vernieuwingsproces. Hiertoe kunnen een aantal aanbevelingen worden geformuleerd:
- Een ‘nieuw’ Habiforum kan in de toekomst nadrukkelijker een rol als veranderingsagent spelen.
- Minder projecten uitvoeren, maar wel op grotere schaal.
- Meer zichtbaar en ook spraakmakender en controversiëler.
- Het nieuwe programma kan veel meer gericht worden op gebiedsontwikkeling.
- De gebiedsontwikkeling kan van een wetenschappelijk fundament worden voorzien.
- In de praktijk kan een beperkt aantal (tiental) grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten worden gestart, vanuit een opschalingsstrategie van een aantal succesvolle kleinere projecten.
 
Om de bovenstaande aanbevelingen te realiseren is wel een heroriëntatie nodig op de rol en werkwijze van Habiforum. Vanuit deze heroriëntatie kan ook de keuze worden gerechtvaardigd voor een andere samenstelling van het consortium, met meer ruimte voor een select aantal grootschalige, radicale vernieuwingsprojecten en een gericht wetenschappelijk onderzoeksprogramma die voortkomt uit de vragen die in de praktijk leven rondom gebiedsontwikkeling.


Medewerkers: Minnesma, Drs. M.E. (Marjan), Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan)
Opdrachtgevers: Habiforum, Consortium Transumo A15 project

Organisatie: DRIFT
Begindatum: 2005
Einddatum: 2008
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: Ruimtelijke-ordening Transumo A15 Zuidvleugel