ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Evaluatie en advies Pact op Zuid

Het Pact op Zuid is in het najaar van 2006 geïnitieerd door een coalitie tussen de gemeente Rotterdam, drie deelgemeentes en vier woningcorporaties om de achterstand van Rotterdam Zuid weg te werken. DRIFT heeft de doelen en werkwijze geëvalueerd en geeft advies over de implementatie van de verbeterpunten. Uit de evaluatie blijkt dat de coalitie voor de opdracht staat haar visie te herijken, meer focus en proceskwaliteit te brengen in het additioneel bedoelde programma, en voor haar operationele inzet op Rotterdam Zuid nieuwe, expliciete keuzes te maken ten aanzien van doelgroepen, doelstellingen en projecten. Dit kan mogelijkerwijs leiden tot het buiten het Pact op Zuid plaatsen van een groot deel van de thans lopende projecten. Een en ander vraagt ook om heroverweging c.q. herbevestiging van de samenstelling van de bestaande coalitie, alsmede om een expliciete positionering van het Programmabureau in het kantelingsproces naar een meer op de burger en diens vraag georiënteerde werkwijze (uitvoeringsherovering). Een andere omgang met geldstromen, financierings- en verantwoordingswijzen, alsook een meer strategische inzet van communicatie (participatie) is voor het Pact op Zuid zinvol.
 
Het oogmerk van de evaluatie is het aanreiken van handvaten ondersteuning bij het maken van de in het rapport voorgelegde keuzes. Welke keuzes binnen het Pact ook gemaakt gaan worden, zijn belangrijke aandachtspunten:
- de jeugd op Zuid als uitgangspunt van denken en handelen te nemen;
- het Pact socialer en groener in te kleuren;
- het Pact rondom een aantal doorbraakprojecten of -thema’s te organiseren;
- van het Pact meer een maatschappelijk proces te maken in plaats van een bestuurlijk proces;
- de projectenmachinerie om te zetten in een transitieproces;
- van het Pact een maatschappelijke beweging te maken;
- het Programmabureau een rol te laten vervullen in de ‘uitvoeringsherovering’;
- de financiën te stroomlijnen aan de hand van een Rotterdam-Standaard;
- communicatie meer strategisch in te zetten (participatie, procesmanagement, identiteit);
- vanuit de burger te gaan denken en doen, en dieper te gaan, meer te durven experimenteren en vernieuwen.
 
Tijdens de focusdiscussie binnen de stuurgroep zal duidelijk worden hoe door het maken van een aantal keuzes en met het opvolgen van enkele aanbevelingen het Pact 2.0 vorm kan krijgen. De nieuwe koers van Pact op Zuid is de Pact Nieuwe Stijl.

Publicatie

Projectleider: Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk)
Medewerkers: Aubel, W.G.J.M. van (Wilfried), Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan)
Opdrachtgevers: Woonstad Rotterdam, Com wonen, Vestia, Woonbron, Pact op Zuid, Gemeente Rotterdam

Organisatie: DRIFT
Begindatum: 2008
Einddatum: 2009
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Duurzaamheid
Trefwoorden: Pact-op-Zuid Achterstandswijken