ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Transportpreventie A15

Duurzame mobiliteit staat sterk in de belangstelling. Hierin ligt voor de regio de komende jaren een grote uitdaging, want mede door de komst van de Tweede Maasvlakte zal het vervoer rond Rotterdam sterk toenemen. En dat heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. In het najaar van 2006 ging het Transumo A15 project Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging van start. Hierin werken zo’n 250 partijen op unieke wijze samen om maatregelen te ontwikkelen die de haven en het Achterland ook op lange termijn optimaal bereikbaar moeten houden. Daarbij leveren zij een uiterste inspanning om de belasting van het milieu en de leefomgeving tot een minimum te beperken. De aanpak, die transities centraal stelt, is innovatief en duurzaam. Er is gezocht naar harmonie tussen economische ambities (profit), ruimtelijke- en milieukwaliteit (planet) en kwaliteit van de leefomgeving (people).
 
In 25 rapporten wordt dieper ingegaan op theoretische achtergronden en uitwerkingen die ten grondslag liggen aan het boek ‘Van Maasvlakte naar Achterland’. In het rapport ‘Thema transportbesparing’ wordt onderzocht hoe het minimaliseren van transportbewegingen over de A15 voor de korte/middellange termijn (fossiele tijdperk) en voor de lange termijn (nieuw energietijdperk) kan worden verwezenlijkt, teneinde de haven via de A15 ook op termijn duurzaam bereikbaar te houden voor personen en goederen.

Publicatie Transportbesparing A15

Projectleider: Geerlings, prof.dr. H. (Harry)
Medewerkers: Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk), Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan)
Opdrachtgevers: Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Consortium Transumo A15 project

Organisatie: DRIFT
Begindatum: 2008
Einddatum: 2009
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: Transuma A15 Transportbesparing