ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Transnationalisme en stedelijk burgerschap

De groei van de allochtone middenklasse is op verschillende terreinen zichtbaar. Zo is het opleidingsniveau onder migranten gestaag toegenomen, het aandeel drop-outs uit het voortgezet onderwijs gedaald en neemt de doorstroom van minderheden naar de hbo’s en universiteiten eveneens toe. Hiermee gepaard gaande is de afgelopen jaren het aandeel werkende minderheden met een baan op ten minste middelbaar niveau aanzienlijk gestegen. De vraag is of en hoe de opkomst van de allochtone middenklasse zich uitstrekt naar andere levensterreinen. Op basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur wordt niet duidelijk in hoeverre de allochtone middenklasse een actieve rol inneemt in de (stedelijke) samenleving. Op welke manieren is deze middenklasse actief in Rotterdam en in welke mate voelen mensen zich verbonden met de stad? We hebben het dan over de mate van stedelijk burgerschap onder de allochtone middenklasse.

De participatie en het gevoel van verbondenheid van migranten blijft niet beperkt tot de grenzen van Rotterdam of Nederland. Veel Surinamers, Turken en Marokkanen onderhouden tevens nauwe banden met het land van herkomst in persoonlijke, economische, sociale en culturele zin. Deze banden worden ook wel transnationale bindingen genoemd. Ook vormen van dergelijk grensoverschrijdend burgerschap komen in dit onderzoeksproject aan de orde. De centrale onderzoeksvragen van het project zijn:

1. In hoeverre is er sprake van stedelijk burgerschap onder de allochtone middenklasse?

2. Welke initiatieven dienen te worden ontwikkeld – zowel vanuit allochtone middengroepen als vanuit de sfeer van lokaal bestuur en politiek – om stedelijk burgerschap te versterken?

Projectomschrijving NWO

Projectleider: Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Medewerkers: Bochove, dr. M.E. van (Marianne), Weltevrede, Drs. A.M. (Afke)
Opdrachtgevers: Stedelijk Innovatieprogramma (Stip), Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Nicis Institute

Organisatie: Sociologie
Begindatum: 2006
Einddatum: 2010
Status: Afgerond

Thema: Burgerschap
Trefwoorden: Transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse