ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Gender, sociaal kapitaal en sociale vooruitgang van Marokkaanse vrouwen

De stad is bij uitstek een plaats voor mensen om hogerop te komen. Grote steden bieden veel mogelijkheden voor opleiding en werk, en mede daardoor, voor sociale mobiliteit. Of mensen het emancipatoire karakter of de ‘sociale liftfunctie’ van de stad benutten óf kunnen benutten is van verschillende factoren afhankelijk. Niet iedereen heeft toegang tot de benodigde hulpbronnen en de werking van de liftfunctie is ook niet voor iedereen gelijk. Als iemand te weinig kennis, geld of kennissen heeft, zal de sociale stijging moeizamer verlopen. Het kunnen mobiliseren van hulpbronnen uit het eigen sociale netwerk wordt sociaal kapitaal genoemd. Sociaal kapitaal staat dus in direct verband met de mate van maatschappelijk succes van mensen. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: hoe organiseren gender, etniciteit en klasse tezamen het sociaal kapitaal van Marokkaanse vrouwen?

Op basis van het onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:

- Veel vrouwen in dit onderzoek zijn wel degelijk sociaal mobiel als gekeken wordt naar factoren als migratie, wooncarrière, persoonlijke ontplooiing en alfabetisering;
- Marokkaanse vrouwen vinden taallessen belangrijk voor henzelf; onder andere omdat ze zelfredzaam willen zijn;
- In vrijwel alle huidige taallessen zijn aanvullende, disciplinerende onderdelen opgenomen;
- De vrouwen hebben hier geen behoefte aan en ervaren dit soms zelfs als belediging;
- Er is enerzijds behoefte aan meer en betere aandacht voor het leren van de taal zelf (in de vorm van kwalitatief hoogwaardige taallessen) en anderzijds aan voorlichting over regelgeving en dergelijke.

Aanbevelingen:

- Zorg voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van taallessen enerzijds en voorlichting over regelgeving en dergelijke anderzijds;
- Baseer beleid niet op het idee dat verplichten van taallessen en integratiecursussen leidt tot betrokkenheid en integratie;
- Focus minder op cultuurverschillen en achterstand en meer op 'bronnen van gemeenschappelijkheid' en capaciteiten.

Beschrijving onderzoek
Publicatie Dat is bij jullie toch ook zo?

Projectleider: Berg, dr. M.A. van den (Marguerite)
Medewerker: Peper, dr. A. (Bram)
Opdrachtgevers: Stedelijk Innovatieprogramma (Stip), Nicis Institute

Organisatie: Sociologie
Begindatum: Februari 2005
Einddatum: Augustus 2006
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Participatie
Trefwoorden: sociale-cohesie sociaal-kapitaal Marokaans vrouwen