ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

De effectiviteit van diversiteitsbeleid. Bedoelde en onbedoelde effecten van maatregelen gericht op de arbeidsparticipatie van etnische minderheden

Het onderzoek vloeit voort uit een interesse naar de rol van stedelijke eliten/‘urban elites’ bij het oplossen van sociale problemen. Zoals oorspronkelijk geformuleerd: ‘de binding aan en betrokkenheid bij stedelijke regio's van ondernemingen en ondernemers’. Vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) spitst het zich toe op de rol die bedrijven en andere organisaties spelen bij het verbeteren van de arbeidsparticipatie van etnische minderheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tegenwoordig vinden dergelijke initiatieven voornamelijk plaats onder de noemer 'diversiteitsbeleid' of ‘diversiteitsmanagement'. Aan de hand van duizenden jaarverslagen die zijn verzameld in het kader van de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Etnische Minderheden (Wet SAMEN, 1997-2002) wordt gekeken welke beleidsmaatregelen op organisatieniveau het effectiefst zijn. Hierbij valt te denken aan: anti-discriminatiecodes, trainingen, streefcijfers en het geven van voorkeur bij gelijke geschiktheid. Tegelijkertijd wordt nagegaan in hoeverre bepaalde beleidsmaatregelen wellicht onbedoelde effecten hebben gehad, zoals een sterker verloop onder de doelgroep. Het onderzoek levert naar verwachting waardevolle informatie op voor managers en beleidsmakers in zowel de publieke als de private sector.

Verbeek, S. R. and Penninx, M. J. A. (2009). Employment Equity Policies in Work Organizations. In Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets. Discrimination, Gender and Policies of Diversity. K. Kraal, J. Roosblad, J. Wrench and P. Simon (eds.), Amsterdam: IMISCOE/Amsterdam University Press, pp. 69-93.

Projectleider: Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Opdrachtgevers: Habiforum

Organisatie: Sociologie
Begindatum: Juli 2005
Einddatum: Juli 2010
Status: Afgerond

Thema's: Arbeidsmarkt, Participatie
Trefwoorden: diversiteitsbeleid ondernemen MVO anti-discriminatie werkloosheid allochtonen